Miljö- och Hälsoskyddsinspektör

Vill du jobba med miljö- och hälsofrågor och med en mix av naturvetenskapen och juridiken?

Utbildningen till miljö- och hälsoskyddsinspektör är särskilt inriktad på arbete vid kommunernas miljökontor där du får jobba med att informera om miljö- och hälsofrågor och se till att miljöbalkens lagar och bestämmelser följs.

Var och hur kan man arbeta?

Du ansvarar också för det kommunala miljö- och hälsoskyddsarbetet, inklusive djur och livsmedelstillsynen.

Som miljö- och hälsoskyddsinspektör håller du koll på bullerproblem, livsmedelshygien och föroreningar genom inspektioner, provtagningar, mätningar och utredningar.

Du granskar också miljöplaner och ritningar inför nybyggnationer. Det finns också ett allt större antal miljö- och hälsoskyddare som är konsulter eller egenföretagare. Rådgivning, information och utbildning kring miljöfrågor är alternativa arbetsområden.

Utbildning

Utbildningen ger ett helhetsperspektiv på hur vi kan skydda och bevara vår hälsa och miljö. Kombinationen av naturvetenskapliga ämnen, med juridik och förvaltningskunskap är unikt för miljö- och hälsoskyddsutbildning. Många av föreläsningarna ges av forskare, men också av yrkesverksamma på kommuner, länsstyrelser, andra myndigheter och företag.

Utbildningens längd

För att bli miljö- och hälsoskyddsinspektör läser du miljö- och hälsoskyddsprogrammet på kandidatnivå i tre år, 180 högskolepoäng, med möjlighet till att läsa vidare till masterexamen två år, 120 högskolepoäng eller magisterexamen ett år och 60 högskolepoäng. Om du redan har en naturvetenskaplig utbildning på minst 180 högskolepoäng kan du läsa en påbyggnadsutbildning i miljö- och hälsoskydd. Se www.studera.nu

Inriktningar & vidareutbildning

Du kan du bland annat inrikta dig mot livsmedelssäkerhet, djurskydd, strategisk miljöarbete, vatten- och markvård, ekotoxikologi eller miljöriskanalys.

Här kan du studera

Se www.studera.nu

Särskild behörighet

Matematik C, samhällskunskap A, naturkunskap B (områdesbehörighet 3), men kraven kan variera. Se utbildningens webbplats för mer information. Kolla med respektive högskola/universitet då variationer kan förekomma!

Ska du söka till gymnasiet? Då gäller nya områdesbehörigheter.

Utlandsstudier

Se under Naturvetare.

Blir din svenska utbildning giltig internationellt och tvärtom?

Ja, men för vissa offentliga tjänster kan det finnas specifika krav. Se under naturvetare och avsnittet om utlandsstudier i inledningen för mer information.

Lön före skatt

Medianlön på kommunal sektor är 28 900 kr/mån, med ett spann från 25 900 kr/mån till 37 800 kr/mån.

Arbetsmarknaden

För nyutexaminerade: Idag balans på arbetsmarknaden (det finns ungefär lika många utbildade som det finns jobb)

För erfarna: Idag balans på arbetsmarknaden

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>