Matematik 2

Matematik 2

 

Matematik 2 är den andra matematikkursen på gymnasiet (motsvarande tidigareMatematik B). Matematik 2 är obligatorisk för de flesta program förutom de yrkesförberedande programmen. Även matematik 2 är uppdelad i tre olika spår.

 

En intressant ändring är att Matematik är 100 poäng, jämfört med den tidigare kursen Matematik B som endast bestod av 50 poäng.

 

MATEMATIK 2A MATEMATIK 2B MATEMATIK 2C
Tillval för de som går yrkesprogram. Obligatorisk för majoriteten av de högskoleförberedande program som läser ”spår B”. Avslutande kurs för ES och HU. Obligatorisk för de naturvetenskapliga och tekniska programmen.

Innehåll – Matematik 2

TALUPPFATTNING, ARITMETIK OCH ALGEBRA

Metoder för beräkningar med potenser med rationella exponenter.
Begreppet logaritm i samband med lösning av exponentialekvationer.
Metoder för beräkningar vid budgetering.
Räta linjens ekvation samt hur analytisk geometri binder ihop geometriska och algebraiska begrepp.
Begreppet linjärt ekvationssystem.
Hantering av kvadrerings- och konjugatregeln i samband med ekvationslösning.
Utvidgning av talområdet genom introduktion av begreppet komplext tal i samband med lösning av andragradsekvationer.
Algebraiska och grafiska metoder för att lösa exponential- och andragradsekvationer samt linjära ekvationssystem.

GEOMETRI

Användning av grundläggande klassiska satser i geometri om likformighet, kongruens och vinklar.

SAMBAND OCH FÖRÄNDRING

Egenskaper hos andragradsfunktioner.
Konstruktion av grafer till funktioner samt bestämning av funktionsvärde och nollställe, med och utan digitala verktyg.

SANNOLIKHET OCH STATISTIK

Statistiska metoder för rapportering av observationer och mätdata från undersökningar, inklusive regressionsanalys.
Orientering och resonemang kring korrelation och kausalitet.
Metoder för beräkning av olika lägesmått och spridningsmått inklusive standardavvikelse.
Egenskaper hos normalfördelat material.

PROBLEMLÖSNING

Strategier för matematisk problemlösning inklusive användning av digitala medier och verktyg.
Matematiska problem av betydelse för samhällsliv och tillämpningar i andra ämnen.
Matematiska problem med anknytning till matematikens kulturhistoria.

Vi har sammanfattat dessa delar för dig. Du kan börja med att läsa vår sammanfattning för att sedan med hjälp av nyvunna kunskaper och det formelblad vi lagt upp ge dig på de nationella prov vi också har på sidan.

Ha så skoj!

 

 

StuderaSmart

 

 

Leave a Reply