Sammanfattning av Matematik 4

Detta är vår sammanfattning av kursen Matematik 4. Spännande att se vad ni tycker!

Sammanfattning

Innehåll – Sammanfattning

Geometri

Här kommer begreppet trigonometri att penetreras mycket noggrannare än tidigare. Du kommer att lära dig hur du räknar ut trianglars vinklar och sidor med grundläggande troigonometri och lite mer avancerade formler. Detta är ett rätt stort och, för många, relativt nytt område så vi har valt att trycka lite extra på det för att ni ska få möjligheten att få en bra förståelse bakom begreppen för framtida studier inom naturvetenskapliga ämnen. Vi kommer också att utvidga våra trigonometriska referenser till att innefatta enhetscirkeln som kommer visa sig ha många nyttoaspekter och vara till god hjälp om ni senare väljer att gå vidare och läsa matematik 5, och även vid senare universitetsstudier på civilingenjörslinjer.

Derivata

Vi kommer bygga på våra redan ganska gedigna kunskaper inom derivata från matematik 3. Dessutom kommer vi använda andraderivatan(eller “derivatans derivata”) för att finna nya tillämpningar. Vi kommer även ge en antydan om när det kan vara vettigt att göra tvärtom om; få fram grundfunktionen(primitiva funktionen) från en derivata. Mycket av detta arbete kommer att gynna dig i nästa avsnitt, som måste räknas som kursens främsta, nämligen integraler.

Integraler

Integraler som i folkmun kallas för arean under grafen har väldigt många tillämpningar, bland annat inom fysiken. Du har säkert exempelvis stött på faktumet att sträckan=arean under vt-grafen, eller “integralen av vt-grafen”. Detta är bara en av många spännande användningar man kan ha av integraler och det är viktigt både för ditt betyg och för din matematiska utveckling att du lägger lite extra energi på detta område. Vi har försökt att förklara det på ett bra och enkelt sätt. Det kommer gå galant!

Nu är det dax att röra sig mot högermenyn och klicka runt bland avsnitten. Som sagt: gamla nationella prov kommer vi lägga upp så fort de kommer ut. Tills dess får ni öva med er kursbok och vår sammanfattning. Lycka till!

 

StuderaSmart

 

Leave a Reply