Psykolog

Psykologer är experter på psykologi. De arbetar med enskilda individer och med grupper inom flera sektorer och inom livets alla skeden.

Psykolog

Var och hur kan man arbeta som psykolog?

Psykologer kan hjälpa oss att förstå vad vi upplever, varför vi handlar som vi gör och hur vi kan åstadkomma en förändring. De stödjer och vägleder, motiverar och coachar. De arbetar t ex inom psykiatrin, på vårdcentraler, inom idrottsvärlden och kriminalvården. De förebygger ohälsa, utreder och diagnostiserar problem, de behandlar, följer upp, utvärderar, handleder, utbildar och forskar.

Eftersom de också vet hur vi fungerar när vi mår bra och är psykiskt stabila arbetar de även med att ge handledning och rådgivning i personalgrupper och med att utveckla organisationer. Psykologer kan också arbeta med yrkes och utbildningsval och med rekrytering och urval i företag och organisationer samt inom försvaret. I Sverige finns det idag ca 10 000 yrkesverksamma psykologer. Många av dem är egna företagare.

Utbildning - psykologprogrammet

Grundutbildningen är 5 år på heltid, motsvarar 300 högskolepoäng och leder fram till examen. Programmet är en yrkesutbildning med bunden studiegång. Utbildningen ger en bred och djup kunskap inom psykologisk teori och fördjupad kunskap om behandling och andra interventioner. Vetenskapsteori och metodundervisning är också omfattande inslag. För att söka psykologlegitimation hos Socialstyrelsen krävs sedan tolv månaders praktisk tjänstgöring i psykologarbete (PTP) under handledning av erfarna. För ytterligare information gå in på www.studera.nu.

Inriktningar & vidareutbildning

Målen för psykologexamen styr utbildningen och de tio olika utbildningarna kan ha något skiftande upplägg. Det kan därför vara svårt att byta studieort när man påbörjat programmet.

Efter legitimering kan man specialisera sig inom Arbetslivets- , Klinisk – eller Pedagogisk psykologi.

Här kan du studera

Psykologprogrammet finns på universiteten i Göteborg, Umeå, Örebro, Östersund, Linköping, Lund, Växjö, Uppsala, Stockholm samt på Karolinska Institutet. Mer information finns på www.studera.nu/.

Särskild behörighet

Grundläggande behörighet krävs för alla högskoleutbildningar. Områdesbehörighet 5.

Läs mer om behörighet i avsnittet ”Fakta om högskolestudier”. Kolla med respektive högskola/universitet då variationer kan förekomma!

Utlandsstudier för psykologistudenter

Det kan finnas möjlighet till utbyte med andra länder när du studerar på psykologprogrammet men det är inte vanligt förekommande. Kontakta det lärosäte du vill läsa vid för mer information. Se kontaktuppgifter längst bak i boken.

Möjlighet till mastersutbildning utomlands finns efter genomförd kandidatutbildning. Kontakta det lärosäte du vill läsa vid för mer information. Se kontaktuppgifter längst bak i boken.

Blir din svenska utbildning giltig internationellt och tvärtom?

Du kan studera till psykolog utomlands men bör alltid kontrollera att utbildningen leder till en godkänd examen.

Kontrollen görs hos den myndighet i respektive land som godkänner utbildningar.

Du bör också kontrollera med Högskoleverket och Socialstyrelsen att utbildningen håller den kvalitet som de kräver för att anse den motsvara svensk psykologexamen och vara legitimationsgrundande.

För mer information se avsnittet om Utlandsstudier i inledningen.

Lön för psykolog

Ingångslön för nylegitimerade är mellan 29 000 och 33 500 kr. Medianlön 10 år efter legitimation ligger mellan 34 000 och 36 500 kr. Medianlön 20 år efter legitimation ligger mellan 36 000 och 40 500 kr.

Arbetsmarknaden för psykologer

För nyexaminerade: Idag balans på arbetsmarknaden (det finns ungefär lika många utbildade som det finns jobb). Det finns dock stora skillnader mellan olika regioner i landet. På en del håll är det brist på psykologer, medan det råder balans i storstadsområdena.

För erfarna: Idag balans på arbetsmarknaden. Men det finns stora skillnader mellan olika regioner i landet. På en del håll är det brist på psykologer, medan det råder balans i storstadsområdena.

Bra att veta om du vill bli psykolog

Psykologutbildningen och psykologyrket kan vara känslomässigt krävande. Man träffar människor som har det svårt på olika sätt i livet och man måste vara bra på att skilja mellan yrkes- och privatliv.

Bra länkar

Wikipedia
Psykologiguiden
Psykologförbundet

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>