IQ-tester

IQ står för intelligenskvot (från tyska Intelligenz-Quotient) och är ett mått på en människans intelligens. Intelligensen mäts med en skala där 100 är medelvärdet, alltså den intelligens som skulle representera jordens befolkning i genomsnitt. Om man får högre än 100 har man högre IQ än genomsnittet. IQ kan mätas genom olika IQ-test som testar din förmåga till logiskt tänkande och problemlösning. Det kan till exempel handla om talföljder eller se figurer tredimensionellt. IQ-testen på internet är såklart inte hundraprocentiga, men det kan vara kul att pröva på och få en fingervisning om hur “smart” man är! För att få bli medlem i Mensa behöver man få över 130 i IQ på ett övervakat IQ-test. Detta uppnås av ca 2 procent av befolkningen. För att läsa mer, gå in på Mensas hemsida.

IQ-tester:

Illustrerad vetenskap

Med llustrerad Vetenskaps stora IQ-test kan du få en samlad bedömning av din IQ. Testet innehåller olika uppgifter, som testar det visuella, det språkliga, minnet, den logiska förmågan och hur bra du är på att räkna. Få en totalpoäng i förhållande till befolkningens genomsnitt och en bedömning av din förmåga inom varje område.

GIQTest

Ett riktigt iq-test på engelska som tar ett tag att gå igenom.

Provtest Mensa Sverige

Detta test avser att ge dig en bild av hur du skulle prestera på Mensas ”riktiga” inträdesprov. Testet består av 24 uppgifter som ska lösas under 10 minuter.

Mensa Danmark

Här finner du Mensas ”mini”- test. Det tar ca 40 minuter att besvara och är på Danska.

Gigi iq-test

Denna sida har två olika test; ett gratis och ett som kostar 4 dollar. Testen är gjorda i USA och företagen påstår att testet är standardiserat.

iqtestet.se

Detta test är kort och går fort att göra. Kostnad: 5:-

 

IQ-test

Leave a Reply