Stresstester

Hur stressad är du? Gör dessa stresstester för att mäta din stressnivå. När man är stressad fungerar kroppen inte optimalt och man har svårt att fokusera. Man kan till och med utveckla fysiska problem, man går helt enkelt runt och mår dåligt. Att se hur stressad man är kan vara en bra början för att ta tag i problemet och påbörja en resa mot förbättring.

Varför är du stressad? Är det på grund av skolan, jobbet eller av andra orsaker?

Stresstester:

Jobbsafari – stress

Test som mäter din stressnivå.

Aftonbladet – Kropp & Hälsa

Med detta test kan du ta reda på ditt beteende vid stress – är just ditt beteende skadligt för dig och din kropp?

Lessons4Living

Är du stressad? Och hur stressad är du?

Utbildning & Co

Ett lite roligare, lättare test för att ta reda på hur stressad du är – utifrån ett helhetsperspektiv.

stresstester

Leave a Reply