De viktigaste förändringarna

Att välja ett yrkesprogram

De tolv yrkesprogrammen leder till en yrkesexamen. På yrkesprogrammen kommer det att ges mer tid för yrkesämnen.

Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera på en yrkeshögskola. Du kan också välja att läsa extra ämnen för att studera vidare på högskolan. Det kommer att vara möjligt att gå ett yrkesprogram som en gymnasial lärlingsutbildning. Även den som gått en lärlingsutbildning kommer att uppnå en yrkesexamen.

För att ha behörighet till ett yrkesprogram krävs godkända betyg i svenska/svenska som andra språk, engelska och matematik och i minst fem andra ämnen.

För att få en yrkesexamen behöver du ha godkänt i svenska, alternativt svenska som andraspråk 1, engelska 5 och matematik 1. Du ska ha 2500 poäng varav 2250 ska vara godkända. Kravet är också att du har ett godkänt gymnasiearbete.

Om du vill ha högskolebehörighet är det viktigt att planera dina studier. I så fall kan det individuella valet behöva utnyttjas till att läsa teoretiska ämnen. Du kan även behöva utnyttja möjligheten med utökat program. Prata gärna med en studie- och yrkesvägledare om du vill studera vidare.

Att välja ett högskoleförberedande program

De sex högskoleförberedande programmen leder till en högskoleförberedande examen. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier på högskolan. De högskoleförberedande programmen kommer att vara noggrant planerade för att du i så stor utsträckning som möjligt ska få behörighet när du söker till högskolan.

För behörighet till ett högskoleförberedande program krävs godkända betyg i svenska/svenska som andra språk, engelska, matematik och i minst nio andra ämnen från grundskolan.

För ekonomi-/humanistiska-/samhällsvetenskapsprogrammet ska 4 av de ytterligare 9 ämnena vara geografi, historia, samhällskunskap och religion.

För naturvetenskapliga/teknikprogrammet ska tre av de ytterligare 9 ämnena vara biologi, fysik och kemi.

För estetiska programmet gäller vilka 9 ämnen som helst.

För att få en högskoleförberedande examen behöver du ha godkänt i svenska, alternativt svenska som andraspråk 1, 2 och 3, engelska 5 och 6 och matematik 1. Du ska ha 2500 poäng varav 2250 ska vara godkända. Kravet är också att du har ett godkänt gymnasiearbete.

Om du vill ha särskild behörighet till en högskoleutbildning kan du behöva planera dina studier noga. Prata gärna med en studie- och yrkesvägledare om du vill studera vidare på högskolan.

Ny betygsskala

Det kommer att införas en ny betygsskala A-F. Betyg för godkända resultat betecknas med A, B, C, D eller E. Högsta betyg betecknas med A och lägsta betyg med E. Betyg för icke godkänt resultat betecknas med F. Du får betyg efter varje avslutad kurs.

Historia nytt gemensamt ämne

Historia blir ett obligatoriskt ämne på alla gymnasieprogram.

Riksrekryterande utbildningar och spetsutbildningar

Det kommer att bli möjligt med olika former av riksrekryterande utbildningar i den nya gymnasieskolan. För att en utbildning ska bli riksrekryterande krävs att utbildningen är motiverad av behov på arbetsmarknaden som inte kan tillgodoses på annat sätt. Dessutom kan det finnas riksrekryterande utbildningar inom idrottsområdet och det estetiska området.

Det kommer att finnas riksrekryterande spetsutbildning inom matematik eller naturvetenskap, samhällsvetenskap eller humaniora.

För den skola som vill ha en egen inriktning finns möjligheten att ha en så kallad särskild variant inom ett nationellt program.

Introduktionsprogrammen

Fem introduktionsprogram ska ersätta dagens individuella program.

Introduktionsprogrammen är:

  • Preparandutbildning
  • Programinriktat individuellt val
  • Yrkesintroduktion
  • Individuellt alternativ
  • Språkintroduktion

Nya program

Det kommer att bli 18 nationella program: Tolv yrkesprogram och sex högskoleförberedande program.

Ny programstruktur

Programstrukturen kommer att förändras och det kommer innebära en större skillnad på de högskoleförberedande- respektive de yrkesförberedande programmen.

Namngivning av kurser

Nu kommer kurserna namnges med en siffra istället för en bokstav, där 1 motsvarar den första kursen. Man har även infört så kallade ”spår” i vissa ämnen som kan skilja sig på respektive program, vilken namnges med en bokstav efter siffran. Detta har gjorts på grund av att man på vissa program behöver lägga mer/mindre fokus på andra moment i kursen. Exempelvis kan en kurs namnges 1a på ett yrkesprogram, medan den på ett högskoleförberedande program heter 1c. Läs mer om detta här.

Matematik

En viktig skillnad mot dagens kursplaner kommer vara att första årets mattekurser inte längre kommer att vara en repetition av grundskolans matematik. Problemlösning kommer även få en betydligt mer central roll i gymnasiematten – både som mål och medel.

De nya gymnasiekurserna i matematik kommer att namnges 1a/2a (för yrkesprogrammen), 1b/2b/3b (för ekonomiprogrammet, estetiska, humanistiska och samhällsvetenskapsprogrammet) samt 1c/2c/3c (för naturvetenskaps- och teknikprogrammet).

För fördjupade studier i matematik kommer även kurserna Matematik 4, Matematik 5 och Matematik – specialisering att finnas. Läs mer om detta här.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>