Intentioner

Regeringens intentioner med reformen kan sammanfattas i följande fyra punkter:

1. Eleverna ska bli väl förberedda.

Varje elev ska genom sin gymnasieutbildning bli väl förberedd för yrkesverksamhet direkt efter gymnasieskolan eller för fortsatta högskolestudier. Graden av specialisering måste öka utan att kravet på generella kompetenser minskar. Yrkesutbildningarna ska förbereda eleverna väl för yrkesverksamhet så att de kan börja jobba direkt efter gymnasieskolan. Eleverna ska komma långt i sina studier mot ett specifikt yrke. De högskoleförberedande utbildningarna ska göra eleverna väl förberedda för högskolestudier. En del i denna goda förberedelse är de höga kraven som ställs för grundläggande högskolebehörighet. Samverkan mellan skola och arbetsliv måste stärkas för att säkerställa en hög kvalitet i utbildningen och ett starkt engagemang från näringsliv och offentlig verksamhet.

2. Alla ska nå målen

Genomströmningen ska vara hög och eleverna ska ta sin gymnasieexamen inom tre år. Så få elever som möjligt ska hoppa av sin gymnasieutbildning. Inträdeskraven till gymnasieskolan ska vara höga, så att eleverna är bättre för beredda för sina gymnasiestudier. För elever som inte uppfyller inträdeskraven finns fem introduktionsprogram.

3. Utbildningarna ska vara likvärdiga

Gymnasieskolan blev under början av 2000- talet alltmer varierad och svår att överblicka. Antalet specialutformade program ökade kraftigt liksom utbudet av lokala inriktningar och lokala kurser. Det stora utbudet av utbildningar gjorde det svårt för elever, föräldrar och andra inblandade att få en överblick och att förstå vad olika utbildningar ledde till. Det var också svårt att bedöma vad eleven kunde efter sin utbildning. För att eleverna ska känna sig trygga i att det finns en efterfrågan på de kunskaper utbildningen ger, ska därför gymnasial utbildning vara nationellt kvalitetssäkrad.

4. Studievägar och styrdokument ska vara tydliga

Elever, föräldrar och andra inblandade ska veta vad en gymnasieutbildning innehåller och vad man kan räkna med att uppnå under utbildningen. Styrdokumenten ska vara ett tydligt stöd för lärarens undervisning. En gymnasieexamen behövs för att förtydliga vad gymnasieskolan kvalificerar för och för att underlätta ungdomars rörlighet internationellt när det gäller studier, praktik och arbete.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>