Estetiska programmet (ES)

–> Mer detaljerad programbeskrivning <–

 

Estetiska programmet är ett högskoleförberedande program som leder till en högskoleförberedande examen.

Estetiska programmet ska utveckla dina kunskaper i och om de estetiska uttrycksformerna och om människan i samtiden, i historien och i världen utifrån konstnärliga, kulturella och kommunikativa perspektiv. Efter examen från programmet ska du ha kunskaper för högskolestudier inom främst de konstnärliga, humanistiska och samhällsvetenskapliga områden. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier i estetiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen på högskolan.

 

Inriktningar

  • Bild och formgivning
   Du lär dig om tekniker för att framställa bilder. Du utvecklar din förmåga att uttrycka dig och kommunicera visuellt samt att uppleva, tolka och reflektera ur olika perspektiv.

 

  • Dans
   Du lär dig om scenkonstnärlig dans. Du utvecklar din förmåga att gestalta och kommunicera med dans. Du lär dig sambandet mellan dansteknik, skapande, scenisk verksamhet och hur man upplever dans ur olika perspektiv.

 

  • Estetik och mediaDu lär dig om digitala medier. Du utvecklar din förmåga att kommunicera med digitala verktyg där ljud, bilder och berättande står i centrum. Du upplever, tolkar och reflekterar över digitala uttryck ur olika perspektiv.

 

  • Musik
   Du lär dig om musik från olika tider och kulturer. Du utvecklar ditt musikutövande, konstnärliga skapande och din förmåga att uppleva och tolka musik ur olika perspektiv.

 

  • Teater
   Du lär dig om teater. Du utvecklar din förmåga att sceniskt gestalta, kommunicera, uppleva och tolka både andra elever gestaltningar och professionella teaterföreställningar ur olika perspektiv.

Det här lär du dig på programmet

Du utvecklar dina kunskaper om estetiska uttrycksformer. Du lär dig om människan i samtiden, historien och världen utifrån olika perspektiv. Du får arbeta med att skapa, uppleva och tolka konst och kultur samt träna det estetiska hantverket.

Fokus i utbildningen är kreativitet, nyfikenhet, kommunikation, samspel, eget skapande och framförande.

 

Så är programmet upplagt

På estetiska programmet är de gymnasiegemensamma ämnena: engelska, historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap och svenska eller svenska som andraspråk. På de högskoleförberedande programmen läser du fler teoretiska kurser än på yrkesprogrammen.

Programgemensamma karaktärsämnen är: estetisk kommunikation och konst och kultur.

Du får möjlighet att specialisera och bredda dig ytterligare inom programmet. Det kallas programfördjupning. Detta kan t.ex. vara ämnen som: arkitektur, cirkus, design, digitalt skapande, film- och tv-produktion, filosofi, matematik, mediekommunikation, musikteori, psykologi, samhällskunskap, teater, träningslära och webbteknik. Hör med skolan vilka fördjupningskurser den erbjuder.

Du har även ett individuellt val där du väljer vad du vill läsa. Fråga skolan vilka kurser den har.

 

Arbetsformer

På programmet får du kommunicera tankar och idéer med estetiska uttrycksmedel, och pröva både konstnärliga och vetenskapliga förhållningssätt. Du diskuterar egna och andras arbeten, och utvecklar din förståelse för kvalitet och kommunikation. Du samarbetar med andra estetiska områden samt kulturvetenskap, historia, språk, teknikutveckling och kommunikation. Du tränar dig att ta ansvar för ditt arbete och värdera information.

 

Gymnasiearbete

I slutet av Estetiska programmet ska du göra ett gymnasiearbete. Du får planera, genomföra och utvärdera ett större arbete som utgår från viktiga kunskapsområden på programmet.

 

Att tänka på

Om du vill ha särskild behörighet till en viss högskoleutbildning är det viktigt att planera dina studier. Prata gärna med en studie- och yrkesvägledare om du vill studera vidare på högskolan.

Du har alltid rätt att välja ytterligare en kurs i idrott och hälsa och en estetisk kurs inom det individuella valet.

 

Hur ser arbetsmarknaden ut?

Det är svårt att finna ett arbete inom kultursektorn direkt efter en utbildning inom det estetiska programmet. Programmet är därför ofta ett första steg till att fortsätta att utbilda sig efter gymnasiet om man vill ha ett jobb inom kulturområdet. Utan fortsatt utbildning har många har blivit arbetslösa eller tvingas söka sig till andra yrken efter gymnasieskolan. Det är även i många fall svårt att hitta arbete trots att man vidareutbildat sig efter gymnasieskolan. Arbetslösheten inom estetiska yrken tillhör de högsta på arbetsmarknaden oavsett utbildning och yrke.

 

Förslag på yrken

Nedan hittar du förslag på yrken som kan bli verklighet efter gymnasiet eller vidarestudier. Observera att dessa endast är förslag/axplock på yrken och mest är till för att du ska få en uppfattning om hur din framtid kan se ut.

Art Director
Konstnär
Dansare
Dekoratör
Designer
Fotograf
Författare
Illustratör
Inredningsarkitekt
Musiker
Skådespelare
Lärare
Webbdesigner
Musiklärare
Regissör
Copywriter
Grafisk formgivare
Idrottslärare
Informatör
Ljustekniker

 

Vad gör eleverna efter programmet?

Här kan du se vad eleverna som gått programmet tidigare gör tre år efter avslutade gymnasiestudier.

Andel som studerar eller arbetar:

Studier, områden:

Yrkesområden:


Leave a Reply