Agronom

Som agronom kan du bidra till en hållbar livsmedelsproduktion. Livsmedel av hög kvalitet, odling och en god djurhållning med så lite miljöpåverkan som möjligt för en effektiv produktion är centrala frågor.

Agronom

Agronom

Var och hur kan man arbeta som agronom?

Agronomers kompetens behövs inom många branscher och i alla sektorer på arbetsmarknaden. De arbetar i livsmedels- och foderföretag, inom handeln, på banker, försäkringsbolag samt på myndigheter såsom till exempel Jordbruksverket. Andra jobbar som rådgivare på olika typer av tjänsteföretag, ofta med lantbruksföretag som kunder. En del arbetar också som forskare på universitetet.

Agronomers arbetsuppgifter är oftast relaterade till lantbruk, livsmedelsproduktion eller miljö. De kan ägna sig åt utredning, analys och rådgivning. Fler och fler agronomer jobbar med kretslopp och andra miljöfrågor. De kan exempelvis arbeta med kvalitets- och miljöledning eller med bistånds- och utvecklingsfrågor. Att kvalitetssäkra, utveckla, marknadsföra och sälja nya produkter är andra vanliga arbetsuppgifter.

Trots att agronomutbildningen är en yrkesutbildning är den bred och det finns väldigt många olika yrken som en agronom kan ha. De fem vanligaste titlarna är handläggare, rådgivare, lantbrukskonsulent, forskare och projektledare. Naturvetarna bedömer att det finns ca 3 500 yrkesverksamma agronomer i Sverige.

Agronomutbildningen

Agronomutbildningen är en tvärvetenskaplig yrkesutbildning som siktar till att ge en grundläggande förståelse för lantbruks- och livsmedelssektorn, men arbetsfältet för agronomer är mycket brett. Kopplingen till arbetslivet är tydlig genom hela utbildningen. Genom fallstudier, projektarbete, redovisningar och utredningar tränas viktiga färdigheter upp. Innehållet i agronomutbildningen ser olika ut beroende av vilken inriktning du väljer. Agronomutbildningen med ekonomisk inriktning är en ekonomiutbildning med inriktning mot naturvetenskapliga branscher. Husdjursagronomer har kompetens när det gäller professionell djurhållning. Inriktningen mot landsbygdsutveckling ger kunskaper om naturresurser och hur de kan användas för att utveckla samhället. Livsmedelsagronomer är specialiserade på hela livsmedelskedjan från jord till bord. Mark/ växtagronomer är inriktade på lantbrukets växtproduktion.

Utbildningens längd

Efter 4,5 år, 270 högskolepoäng, erhålls en yrkesexamen som agronom.

Inriktningar & vidareutbildning

Det finns fem olika agronomprogram:

  • Ekonomi
  • Husdjur
  • Landsbygdsutveckling
  • Livsmedel
  • Mark/växt

Som agronom kan du genom att läsa ytterligare en termin ta ut en masterexamen exempelvis inom husdjursvetenskap, livsmedelsvetenskap, biologi, markvetenskap, företagsekonomi eller nationalekonomi. Efter examen finns det möjlighet för agronomer med ekonomiinriktning att vidareutbilda sig till auktoriserad revisor.

SLU erbjuder också bland annat ett kandidatprogram i husdjursvetenskap vilken lägger grund för fortsatta studier på avancerad nivå. Den som väljer kurser strategiskt kan efter 4,5 år uppfylla kraven för en agronomexamen.

Här kan du studera

Se www.slu.se

Särskild behörighet (förkunskapsprov)

För att läsa inriktningarna ekonomi och landsbygdutveckling krävs grundläggande behörighet och särskild behörighet enligt områdesbehörighet 3 (Matematik C, Samhällskunskap A, Naturkunskap B) (alternativt Fy A, Ke A, Bi A).

För att läsa övriga inriktningar eller kandidatprogrammet i husdjursvetenskap krävs särskild behörighet enligt områdesbehörighet 14 (Biologi B, Fysik A, Kemi B, Matematik D) .

Dessutom gäller meritkurser enligt områdesbehörighet 3 respektive 14. I var och en av ovanstående kurser krävs lägst betyget Godkänd.

Läs mer om behörighet i avsnittet ”Fakta om högskolestudier”. Kolla med respektive högskola/universitet då variationer kan förekomma!

Utlandsstudier

Det finns god möjlighet till utbyte med andra länder när du studerar på grundnivå. Kontakta SLU för mer information.

Blir din svenska utbildning giltig internationellt och tvärtom?

Ja, se under Naturvetare samt avsnittet om utlandsstudier i inledningen för mer information.

Lön före skatt

Se under Naturvetare.

Arbetsmarknaden

För nyexaminerade: Idag balans på arbetsmarknaden (det finns ungefär lika många utbildade som det finns jobb).

För erfarna: Idag balans på arbetsmarknaden.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>