Apotekare

Apotekare

Apotekare är hela samhällets läkemedelsexperter. Apotekare arbetar inom alla delar av läkemedelsindustrin och på kvalificerade roller inom hälso- och sjukvården, till exempel på apotek och sjukhus. Apotekare har mycket goda möjligheter att arbeta internationellt. Farmacevt är ett samlingsnamn för apotekare och receptarier.

Var och hur kan man arbeta?

Apotekare finns i hela kedjan från att ett läkemedel forskas fram till att det når sjukvård, apotek och patienter. Apotekarens breda arbetsmarknad inbegriper läkemedelsföretag, apotek, myndigheter, sjukhus, landsting och universitet. Apotekare är med andra ord hela samhällets läkemedelsexperter.

Arbetsuppgifterna på läkemedelsföretag är många – apotekare finns över hela läkemedelsutvecklingskedjan. Apotekare jobbar här exempelvis med forskning och utveckling, med att testa nya läkemedel, med tillverkning, registrering, information, marknadsföring och försäljning.

Apotek är en viktig del av hälso- och sjukvården. De fördjupade kunskaper apotekare har gör att de är lämpliga för arbetsledande och andra specialistfunktioner på apotek. Apotekare på apotek arbetar idag till exempel med att utbilda apotekspersonal och sjukvårdspersonal. De arbetar med receptexpedition och ger råd och vägledning till kunderna, tillsammans med andra farmacevter. Flera av arbetsuppgifterna på apotek regleras via lagkrav och den som utför dem måste vara antingen apotekare eller receptarie. Den roll på apotek där det enligt lag krävs högre formell kompetens än receptarie och där en apotekarutbildning är att föredra är rollen som läkemedelsansvarig. Läkemedelsansvarig ansvarar för att verksamheten följer lagar och håller hög kvalitet. Läkemedelsansvarig är på många sätt myndigheternas förlängda arm ute på landets apotek.

På sjukhusapotek ansvarar apotekare, tillsammans med andra farmacevter, för läkemedelsdistributionen från apoteket och informerar om hur läkemedel ska hanteras och användas. Apotekare på sjukhusapotek arbetar nära personalen på sjukhus.

Apotekare kan även arbeta med specialtillverkning av läkemedel, som vissa cancerläkemedel och sterila läkemedel, eller läkemedel för små barn som annars inte tillverkas i tillräckligt små doser. Detta kan apotekare arbeta med på sjukhus eller på specialiserade företag.

En ny roll för apotekare är att inne på sjukhusets vårdavdelningar arbeta tillsammans med läkare för att se till att patienter får rätt läkemedel och att de används på ett bra sätt. Vanligen har dessa apotekare fördjupat sig inom klinisk farmaci, till exempel läst magisterprogram i så kallad klinisk farmaci (se nedan).

Landsting anställer apotekare, dels för arbete på sjukhus, dels som ansvariga för delar av sjukvårdens läkemedelsfrågor. En del landsting har apotekare anställda på läkemedelsinformationscentraler och i läkemedelskommittéer, där de till exempel utreder vilka läkemedel som gör störst nytta. Apotekare kan ansvara för information riktad mot läkare och annan sjukvårdspersonal. Apotekare kan även medverka i forskningsprojekt kring läkemedel.

För att arbeta som apotekare inom hälso- och sjukvården, inklusive apotek, måste du ha apotekarlegitimation. Legitimation ansöker du om hos socialstyrelsen efter avlagd apotekarexamen.

Som apotekare kan du också arbeta på de myndigheter – framförallt Läkemedelsverket – som bl.a. kontrollerar arbetet inom läkemedelsindustrin och på apotek. Apotekare, oftast disputerade, arbetar även som lärare och forskare på universitet och högskolor.

Apotekare kan ibland även arbeta inom områden som ligger utanför de farmacevtiska. Detta gäller främst inom livsmedels, kosmetika och kemiskteknisk industri men även inom miljö och naturvård.

Det finns idag över 2 500 yrkesverksamma apotekare.

Utbildning

Apotekarutbildningen ger dig en bred och djup kunskap inom kemi, biovetenskap och farmaci. Laborationer och praktik kompletterar de teoretiska delarna av utbildningen.

Du lär dig hur läkemedel forskas fram, vad läkemedel innehåller, hur de framställs, hur de påverkar kroppen och hur olika läkemedel kan påverka varandra. Att du som apotekare kan jobba inom många olika områden beror till stor del på apotekarutbildningens breda och djupa naturvetenskapliga innehåll.

Utbildningens längd

Utbildningen till apotekare omfattar 300 hp motsvarande fem års heltidsstudier inklusive sex månaders praktik på apotek. Gå in på studera.nu för ytterligare information.

Här kan du studera

Apotekarutbildningen ges vid Uppsala universitet, Göteborgs universitet och Umeå universitet. Lunds universitet planerar att starta apotekarprogram. Gå in på studera.nu för ytterligare information.

Inriktningar & vidareutbildning

Apotekarutbildningen är forskarberättigande, det vill säga du kan fortsätta med doktorandstudier efter examen. Forskarstudier efter apotekarutbildningen leder fram till doktorsexamen, se beskrivning av examensstrukturen i början av denna skrift. Under forskarutbildningen undervisar man ofta vid en institution. Efter avlagd doktorsexamen kan man till exempel arbeta med forskning inom läkemedelsindustrin eller som lärare/forskare vid universitetet.

Vid Uppsala universitet finns en specialistutbildning inom klinisk farmaci . Denna innebär ett års studier och kursen kan läsas av dem som har apotekar- eller farmacie magisterexamen. För mer information om antagning, kontakta aktuellt lärosäte.

Särskild behörighet (förkunskapsprov)

Grundläggande behörighet krävs för alla högskoleutbildningar. För apotekarprogrammet gäller grundläggande behörighet samt, Biologi B, Fysik B, Kemi B samt Matematik D. Områdesbehörighet 13

Läs mer om behörighet i avsnittet ”Fakta om högskolestudier”. Kolla med respektive högskola/universitet då variationer kan förekomma!

Utlandsstudier

Det brukar finnas goda möjligheter till utbyte med andra länder när du studerar. Kontakta det universitet du vill läsa vid för mer information.

Blir din svenska utbildning giltig internationellt och tvärtom?

Apotekarutbildningen och apotekaryrket finns över hela världen. Internationellt sett är apotekare samma sak som farmacevt (”pharmacist”). Apotekarutbildningen är EU-anpassad och det betyder att en apotekarexamen från ett EU-land erkänns i andra EU-länder. Om du vill jobba utanför EU kan du behöva komplettera din svenska utbildning.

Lön före skatt

Inom läkemedelsindustrin, på apotek och inom den offentliga sektorn sätts lönen individuellt. Det innebär att du får lön efter den utbildning du har och den kompetens du visar i ditt arbete.

Ingångslönen inom industrin för apotekare var år 2011 cirka 30 000 kr/mån. Vid 35 års ålder var medianlönen för en apotekare cirka 45 000 kr/månad och vid 45 år var den 55 000 kr/mån.

En nyexaminerad apotekare hade år 2011 på apotek cirka 28 000 kr/mån.

Vid 35 års ålder är medianlönen cirka 35 000 kr/mån och vid 45 år var den 38 000 kr/mån.

Ingångslönen för den som valde att arbeta i den offentliga sektorn var 2011 cirka 28 000 kr/mån för en apotekare. Medianlönen för en apotekare vid 35 års ålder var cirka 36 000 kr/mån och vid 45 år var den 44 000 kr/mån.

Bra att känna till

Fram till 2009 ägdes alla apotek av staten, men numera finns ett flertal nya ägare. Marknaden håller fortfarande på att formas, och redan nu ser vi fler apotek, fler arbetstillfällen och spännande utveckling av arbetsuppgifterna för apotekare. Denna förändring har också viss påverkan på karriärmöjligheterna inom myndigheter och läkemedelsindustri. Apotekare har nu dessutom möjlighet att som egenföretagare driva sitt eget apotek.

Arbetsmarknaden

För nyexaminerade: Idag balans på arbetsmarknaden (det finns ungefär lika många utbildade som det finns jobb).

För erfarna: Idag liten konkurrens om jobben (det finns fler jobb än utbildade).

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>