Arbetsterapeut

Arbetsterapeutyrket är fritt, självständigt och ansvarsfullt, med fokus på människans hälsa, aktivitet, delaktighet och miljö. Du hjälper människor till ökad livskvalitet och ett självständigare liv.

Arbetsterapeut

Var och hur kan man arbeta som arbetsterapeut?

Arbetsterapeuten arbetar tillsammans med individer eller grupper inom samhället, för att förebygga, lösa eller mildra de begränsningar som sjukdom eller skada kan innebära i arbetslivet. Arbetsterapeuten tränar patienten/klienten till att klara eget boende, att få en aktiv fritid, lek, skola och arbete. Arbetet sker ofta i team med andra yrkesgrupper. Totalt finns det drygt 11 000 legitimerade arbetsterapeuter i Sverige.

Åtta av tio arbetsterapeuter har kommun eller landsting som arbetsgivare och arbetar på sjukhus, vårdcentraler, inom barn och vuxenhabilitering eller äldre och handikappomsorg. Övriga kan arbeta med exempelvis arbetsrehabilitering, på Arbetsförmedlingen eller inom kriminalvården. En del ägnar sig även åt undervisning och forskning. Det finns ett antal som arbetar inom enskild sektor på exempelvis hjälpmedelsföretag eller inom företagshälsovård.

Utbildning

Utbildningen är både praktisk och teoretisk. Huvudämnet är arbetsterapi, men du läser också medicin (anatomi och sjukdomslära), samhälls- och beteendevetenskap (psykologi och pedagogik). Studierna handlar om att förstå människors aktivitetsförmåga i olika miljöer och hur de hänger samman med hälsa och ohälsa.

Verksamhetsförlagd undervisning, VFU (praktik), ingår som en viktig del av utbildningen. Under dessa studier får du en praktisk förankring av din kunskap och lär känna delar av de arbetsfält där arbetsterapeuter är verksamma.

Utbildningens längd

Arbetsterapeututbildningen är på 180 högskolepoäng (3 år) och leder fram till en arbetsterapeutexamen som berättigar till legitimation, men du kan också fortsätta att läsa på master- och forskarnivå. Legitimationen söks hos Socialstyrelsen.

Inriktningar & vidareutbildning

Utbildningsorterna har utvecklat olika utbildningsprofiler. Ta därför kontakt med respektive universitet/högskola för närmare information, eller läs mer på www.studera.nu. Som arbetsterapeut kan du välja att utveckla dig till specialist i arbetsterapi, ledare, pedagog eller forskare. Dessa utvecklingsvägar ser olika ut och tar olika lång tid att uppnå.

Efter avslutad arbetsterapeutexamen finns möjlighet till fortsatta studier; magister-, master-, licentiat- och doktorsexamen. För att bli specialist i arbetsterapi krävs både fördjupad kunskap i arbetsterapi och genomgången specialistutbildning som hålls i Förbundet Sveriges Arbetsterapeuters regi.

Här kan du studera

Arbetsterapeututbildning finns på följande universitet/högskolor: Hälsohögskolan i Jönköping, Karolinska Institutet, Linköpings universitet (Campus Norrköping), Luleå tekniska universitet, Lunds universitet, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, Umeå universitet och Örebro universitet

På utbildningsorterna Luleå och Örebro har du möjlighet att studera på distans.

Särskild behörighet (förkunskapsprov)

Grundläggande behörighet krävs för alla högskoleutbildningar.

Områdesbehörighet 16 (matematik B, samhällskunskap A och naturkunskap B eller fysik A, kemi A och biologi A motsvarande naturkunskap A+B).

Läs mer om behörighet i avsnittet ”Fakta om högskolestudier”. Kolla med respektive högskola/universitet då variationer kan förekomma!

Utlandsstudier

Samtliga arbetsterapeututbildningar har internationella samarbeten som möjliggör för studenter att förlägga en del av utbildningen till utländskt lärosäte.

Blir din svenska utbildning giltig internationellt och tvärtom?

Den svenska arbetsterapeututbildningen är godkänd av World Federation of Occupational Therapists (WFOT), vilket gör den internationellt gångbar.

Lön före skatt

Lönen för arbetsterapeuter är individuell och differentierad. Den varierar därför såväl mellan individer som mellan arbetsgivare.

Medianlönen för nyexaminerade är 23 000 – 23 500 kronor/månad beroende på arbetsmarknadssektor. 10 år efter examen är medianlönen 27 000 kronor/månad och efter 20 år 28 000 kronor/månad.

Arbetsmarknaden

För nyexaminerade: Idag balans på arbetsmarknaden. På utbildningsorterna kan det förekomma ett visst överskott och det kan vara svårt att få en fast anställning på heltid.

För erfarna: Idag balans på arbetsmarknaden.

Bra att känna till

Som arbetsterapeut bör du respektera mänskliga rättigheter och människors lika värde. Några av dina personliga egenskaper bör vara förmåga till kreativitet, empati, intuition, reflektion, problemlösning och eget ansvar.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>