Art Director

En Art Director, AD, deltar i arbetet med att utforma reklam på en reklambyrå. Han/hon ansvarar för den kreativa idén i reklamen, med bilder och formgivning som specialitet.

Art Director

Att arbeta som AD är att delta i ett ständigt grupparbete. Du jobbar tillsammans med kolleger i projekt. Ni har ansvaret för olika delar av reklamen. I gruppen ingår en projektledare som har det ekonomiska ansvaret och håller i kontakterna med kunden. Copywritern arbetar med texter och manus för radioreklam och reklamfilmer. Art diretorn jobbar med bildidéer och utformning. Var och en står för olika delar av reklamen, men det är helheten som ger det slutliga resultatet.

Art directorn gör skisser, regisserar fotograferingar, beställer illustrationer och övervakar produktionen fram till det färdiga resultatet. I arbetet har art directorn du ofta hjälp av en AD-assistent och en originalare. Originalaren sköter den löpande framställningen av reklam och annat material fram till teknisk produktion.

Art directorn måste veta hur marknadsföringsprocessen fungerar, hur du når målgruppen, alltså de personer som ska ta emot budskapet. Det kan handla om många olika medier, tidningar, utereklam, film, TV och radio.

En Art Directors verktyg

Ögon och öron. Penna och papper. Photoshop, Illustrator och InDesign. Inspiration.
Och självklart medarbetarna, fotografer, copywriter, originalare, AD-assistent och en creative director.
En Art Director, copywriter och creative director arbetar ofta tillsammans med att koppla text och bild för att skapa rätt budskap eller
effektiv marknadsföring för en produkt eller varumärke.
Ofta anlitar t.ex. politiska partier reklambyråer och PR-byråer för att spetsa deras budskap i både text och bild.

Utbilda sig till Art Director

I stort sett alla Art Directors har en bakgrund som ad-assistent och originalare. Ofta har man harvat ex. antal år på en byrå och klättrat
uppåt och gått bredvid en Art Director och lärt sig yrket.
I bagaget har de någon form av utbildning inriktad mot grafisk formgivning.

Läs mer under Kommunikationsyrken.

Leave a Reply