Audionom

Som audionom arbetar du självständigt med diagnostisering och rehabilitering av personer med hörselskador. Audionomer ingår även i multiprofessionella team som arbetar med habilitering/rehabilitering av hörselskadade barn/vuxna. Intresse för teknik, medicin och människor är bra förutsättningar.

Audionom

Var och hur kan man arbeta som audionom?

Audionomens yrke innefattar en integrerad tillämpning av tekniska, beteendevetenskapliga och medicinska kunskaper inom hörselområdet.

I arbetsuppgifterna ingår också att förebygga uppkomsten av hörselskador. I arbetet ingår samtal och vägledning om psykologiska och psykosociala konsekvenser som en hörselskada kan medföra. Ett terapeutiskt förhållningssätt i audionomens yrkesutövning är därför av stor vikt. Med den tekniska kompetensen som grund har audionomen även en betydande pedagogisk roll och bedriver undervisning såväl individuellt som i grupp.

Audionomer är till största delen anställda i landstingens sjukvårds/rehabverksamhet. Ett mindre antal audionomer kombinerar forskning med sitt audionomarbete. Utöver landstingen arbetar audionomer i privat hörselvård, som anställd eller i eget företag. Ett fåtal arbetar med forskning/ utveckling inom hörapparatindustrin.

Inom de företag som utvecklar och säljer hörapparater och andra hörhjälpmedel finns ett mindre antal audionomer anställda som produktspecialister.

Audionom - Utbildning

Audionomprogrammet, 180 hp (tre år), har huvudämnet audiologi/hörselvetenskap. Till huvudämnet kopplas kurser i andra relevanta ämnesområden. Utmärkande för utbildningen är dess tvärvetenskapliga karaktär.

I huvudämnet ingår följande:

Vetenskapsmetodik, audiologisk diagnostik och rehabilitering, teknisk audiologi med akustik och signalbehandling, klinisk utbildning, rehabiliteringsplanering, psykosocial och pedagogisk hörselrehabilitering, medicinsk audiologi med anatomi och fysiologi och hörapparatteknik.

Övriga ämnen som ingår: Fysik, psykologi, neurologi, gerontologi och geriatrik, fonetik och lingvistik, pedagogik, terapeutiskt förhållningssätt

Utbildningens längd

Grundutbildningen är kandidatexamen vilket motsvarar 180 hp. Efter utbildningen söker du legitimation hos Socialstyrelsen. Audionomprogrammet i Lund omfattar också ett tvåårigt mastersprogram, med möjlighet till avgång efter ett år med magisterexamen i audiologi.

Inriktningar & vidareutbildning

På alla studierorter finns det möjlighet att läsa till en masters- eller magisterexamen efter avslutad grundutbildning. Det finns även möjlighet att doktorera inom audiologins område.

Här kan du studera

Vid universiteten i Stockholm (Karolinska Institutet), Göteborg, Lund och Örebro. Mer information på www.studera.nu

Särskild behörighet (förkunskapskrav)

Grundläggande behörighet krävs för alla högskoleutbildningar.

Områdesbehörighet 16.

Utlandsstudier

Det brukar finnas möjlighet till utbyte med andra länder när du studerar på grundnivå. Möjlighet till mastersutbildning utomlands finns efter genomförd kandidatutbildning. Kontakta det lärosäte du vill läsa vid för mer information. Se kontaktuppgifter längst bak i boken.

Blir din svenska utbildning giltig internationellt och tvärtom?

Det ser väldigt olika ut. I Norden är den svenska audionomutbildningen helt godkänd. I exempelvis Tyskland, Frankrike, Italien och Spanien finns inte audionomyrket alls, utan det är läkare eller tekniker som sköter hörselvården/hörapparatutprovningen på sina privata mottagningar.

I USA, Australien och Nya Zeeland har man fyra eller femåriga magisterutbildningar vilket innebär att den svenska audionomutbildningen inte räcker till.

Kontakta motsvarande Högskoleverket eller Socialstyrelsen i det land du vill arbeta för mer information.

Lön före skatt

Ingångslön för nyexaminerade: 21 000– 24 000 kr/mån.

Medianlön vid 35 års ålder: 26 000 kr/ mån.

Medianlön vid 45 års ålder: 26 600 kr/ mån.

Arbetsmarknaden

För nyexaminerade: Idag liten konkurrens om jobben (det finns fler jobb än utbildade).

För erfarna: Idag liten konkurrens om jobben

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>