Banktjänsteman

En banktjänsteman kan jobba inom många olika slags områden –  såsom rådgivare, bankjurister, fondmäklare och analytiker.

Banktjänsteman

Som banktjänsteman har man ofta ett utåtriktat arbete med mycket kontakt med kunder. In- och utlåning, köp och försäljning av värdepapper, utlandsbetalningar och krediter är exempel på sådant en banktjänsteman arbetar med. Den höga IT-nivån inom bankerna gör också att branschen anställer många med goda IT kunskaper.

Vanliga utbildningsbakgrunder är Civilekonom/ Ekonom, Jurist, Samhällsvetare och Systemvetare.

Banktjänsteman – Utbildning / Yrke

Banktjänsteman kallas även Finanstjänsteman, Företagsekonomisk rådgivare, Företagsrådgivare, Kredithandläggare eller Privatekonomisk rådgivare.

Vad är / gör en Banktjänsteman?

Är du intresserad av ekonomi och vill använda dina kunskaper i kontakter med människor kan yrket banktjänsteman / finanstjänsteman vara någonting för dig. Det finns en mängd olika arbetsuppgifter du kan arbeta med. Att göra analyser och ge ekonomiska råd till privatpersoner eller företag är några. Försäljning av en rad specialiserade produkter är också ett viktigt inslag i arbetsuppgifterna.

Arbetsplatsen är en bank eller ett finansföretag. Arbetsuppgifterna är ofta likvärdiga i de olika verksamheterna. Skillnaderna beror mer på vilken specialisering du har och vilken nivå du arbetar på.

På en mindre arbetsplats, till exempel ett lokalt bankkontor, möter du både privatkunder och företagskunder. Det krävs olika lösningar för olika kunder beroende på kundens behov, krav och ekonomiska situation. På större arbetsplatser kan arbetet bli mer specialiserat.

Om du arbetar med direkt kundkontakt på ett bankkontor träffar du kunder som kommer in på kontoret spontant. Du svarar på frågor om olika slags konton, de tjänster som banken erbjuder och ger råd och vägledning om standardiserade produkter som pensionssparande och sparande i fonder. Genom Internet- och telefonbank samt datasvar klarar kunderna alltmer av sina transaktioner på egen hand. Du kommer att hantera kontanter i allt mindre utsträckning. I telefonbaserad kundtjänst ger du kunderna service per telefon.

Ekonomisk rådgivning är ett växande arbetsområde. Kunderna träffar du vanligtvis vid förbokade möten. De kan vara både privatpersoner, företag och föreningar. Som privatekonomisk rådgivare (privatrådgivare) ger du råd och vägledning exempelvis när det gäller sparande på kort eller lång sikt, placering av pengar, lån till husköp eller kapitalvaror, försäkringar, vardagsekonomi eller familjerättsliga frågor. Du gör det utifrån en analys av kundens hela ekonomiska situation. Frågorna är många. Du måste kunna förklara på ett bra sätt och redogöra för vad företaget/banken kan erbjuda men också göra kunden medveten om vilka risker som finns. Utifrån analysen av kundens situation kan det exempelvis bli aktuellt att avråda kunden från en alltför spekulativ placering. Att hjälpa till med skattefrågor, som exempelvis deklarationer, kan också vara din uppgift.

En kvalificerad placeringsrådgivare för privatpersoner arbetar med aktier, fonder, optioner och försäkringar. Den information och de råd du ger kunderna ska dokumenteras och lämnas till kunden efter varje rådgivningssamtal.

Som företagsekonomisk rådgivare (företagsrådgivare) ger du råd till företag, handlägger skatteärenden, bolagsbildning, kreditärenden med mera. Du kan också arbeta med företagets långsiktiga planering. Då analyserar du företagets ekonomiska situation, studerar alternativa utvecklingsmöjligheter och gör riskbedömning.

På en utlandsavdelning kan du ansvara för betalningar till eller från utlandet. Du kan sälja och köpa utländska valutor och hjälpa företag med att förmedla lån i utländska banker. Språkkunskaper är nödvändiga.

Arbetet med fonder växer, då alltfler svenskar sparar i fonder. Du handlar med värdepapper som exempelvis aktier och obligationer, analyserar aktiemarknaden och ger råd till privatpersoner och företag om hur de ska agera på denna marknad. I arbetet ställs allt högre krav på kompetens och service.

I såväl banker som finansföretag finns uppgifter som har att göra med den centrala förvaltningen. På en finansavdelning arbetar du med att placera företagets egna tillgångar. På central nivå kan du även vara inblandad i revision, personaladministration, internutbildning och databehandling. Du har oftast inte så mycket kundkontakt. Istället samarbetar du med andra tjänstemän i företaget.

Behovet av rådgivning ökar hos olika kundgrupper, privatpersoner och företag, och det kommer att behövas välutbildade personer, ofta akademiker, för att arbeta med exempelvis kvalificerad ekonomisk rådgivning, marknadsföring och datautveckling.

Vilken utbildning krävs för att bli Banktjänsteman?

För arbete som bank- /finanstjänsteman krävs minst gymnasium med ekonomisk inriktning eller motsvarande utbildning. Det blir ett allt vanligare krav att man ska ha högskoleutbildning inom förslagsvis ekonomi, juridik eller data. Eftersom de enklare arbetsuppgifterna allt mer försvinner på grund av datorisering ställs det också allt högre krav för att få anställning. Språkkunskaper är en bra merit.

Den praktiska utbildningen till banktjänsteman genomförs som internutbildning med lön på respektive företag/bank. Då är du alltså redan anställd. Internutbildningen pågår kontinuerligt och varvas med arbete.

Enlig lagen om finansiell rådgivning ska de som är placeringsrådgivare för privatpersoner och arbetar med aktier, fonder, optioner och försäkringar ha en särskild utbildning och genomgå test. Arbetsgivaren ansvarar för att du får utbildning. Testet omfattar områden som finansiella instrument och handel med finansiella instrument, administration av finansiella instrument, finansiell ekonomi, etik och gott omdöme samt regelverk och tillsyn.

Efter genomgången utbildning och avklarat test får du licens för att arbeta som finansiell rådgivare. Licensen gäller i fem år. Arbetar du med förmedling av försäkringar omfattas du även av lagen om försäkringsförmedling. Enligt lagen om försäkringsförmedling får försäkringsförmedling bara utövas efter tillstånd och registrering. Lagen omfattar i princip alla som förmedlar försäkringar på uppdrag av försäkringsföretagen. Beroende på inom vilket område du arbetar kan du bli registrerad som förmedlare i olika kategorier, kontrollera med Finansinspektionen hur registreringen fungerar.

Arbetar du som privatekonomisk rådgivare eller kundrådgivare är arbetsgivaren ansvarig för att du får den utbildning som krävs för arbetsuppgifterna.

Arbetsmarknad & jobb för banktjänstemän

Efterfrågan på banktjänstemän genomgår en långsiktig förändring. Under ett flertal år har arbetet rationaliserats och effektiviserats samtidigt som kompetenskraven förändrats. Banktjänstemännen har fått en mer rådgivande roll och bankerna får en allt större bredd i det produktutbud kunderna erbjuds. Det ställer krav på både ny och breddad kompetens. Nya banktjänstemän rekryteras ofta bland nyutexaminerade högskoleutbildade ekonomer, men numera finns även yrkeshögskoleutbildningar. Utökad tillgänglighet genom personlig service också via telefon innebär möjligheter till arbete även på kvällar och helger, vilket underlättar för studenter att komma in i yrket under studietiden. Yrket är populärt som första jobb efter examen, vilket ger bankerna stort utbud av arbetskraft. Mer erfarna banktjänstemän rekryteras inom branschen och det är därmed inte ovanligt med arbetsgivarbyten. Sammanlagt innebär detta att det framför allt bland nyutbildade och personer med kort erfarenhet förväntas bli fortsatt stor konkurrens om jobben under det närmaste året.

Behovet av att rekrytera banktjänstemän ökar något de kommande tio åren. En viktig anledning är de mycket stora pensionsavgångarna.

Vad tjänar en banktjänsteman i lön?

En banktjänstemans lön varierar i hög utsträckning på flera faktorer såsom typ av arbetsuppgifter och yrkeserfarenhet. Enligt SCB (2010), ligger banktjänstemännens genomsnittslön på 35100 kr/mån.

Här kan du läsa mer om arbetet som banktjänsteman

Arbetsförmedlingen
SACO
Lönestatistik

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>