Beteendevetare

Beteendevetare kan arbeta med områden som gruppdynamik, behandlingsarbete, organisationer och arbetsmiljö. Det är en växande yrkeskategori t.ex. därför att alltfler arbetsgivare satsar på personalens hälsa och utveckling.

Var och hur kan man arbeta?

Är du intresserad av gruppdynamik, organisationer och arbetsmiljö? Då kan en beteendevetenskaplig utbildning vara något för dig. Beteendevetare arbetar inom många områden och med en bred variation av arbetsuppgifter. Valet av arbetsuppgifter påverkas av hur du inriktar dina studier.

En del skaffar sig en specialistinriktning redan under utbildningen, som de sedan arbetar inom, medan andra specialiserar sig när de har börjat arbeta. Specialiseringar kan till exempel vara organisationsutveckling, rehabilitering, behandlingsarbete eller interaktion mellan människa och IT. Beteendevetare är en växande yrkeskategori. En hel del beteendevetare är egenföretagare med konsultverksamhet. Exempel på arbetsuppgifter är att ansvara för utredningar, undersökningar, behandlingsinsatser och kompetensutveckling. Arbeten återfinns inom områden som ligger nära socionomers, personalvetares och samhällsvetares yrken (se dessa).

Utbildning

Utbildningens längd

En beteendevetenskaplig utbildning på grundnivå omfattar tre år (180 högskolepoäng) för en kandidatexamen. Därefter kan man fortsätta på avancerad nivå ytterligare två år för en masterexamen. På forskarnivå finns licentiatexamen och doktorsexamen som omfattar två respektive fyra år. Läs mer på www.studera.nu.

Inriktningar & vidareutbildning

De beteendevetenskapliga ämnena finns inom pedagogik, psykologi och sociologi, varav ett väljs till huvudämne. Som en del i din beteendevetenskapliga utbildning kan du exempelvis läsa arbetsvetenskap, arbetsliv, företagsekonomi, informatik, organisation, socialpsykologi eller andra samhällsvetenskapliga ämnen. En beteendevetenskaplig utbildning får du antingen genom att läsa ett program eller fristående kurser. Väljer du att läsa fristående kurser sätter du själv samman en examen. Fundera på vad du är mest intresserad av och undersök sedan var du kan läsa just dessa ämnen.

Här kan du studera

Beteendevetenskapliga ämnen kan man studera vid de allra flesta svenska universitet och högskolor. Det finns totalt ungefär 60 olika beteendevetenskapliga utbildningsprogram. Många lärosäten erbjuder beteendevetenskapliga utbildningsprogram med olika inriktningar. Därutöver finns det fristående kurser på de flesta lärosäten. Mer information hittar du på www.studera.nu och på respektive högskolas eller universitets hemsida.

Särskild behörighet (förkunskapskrav)

Grundläggande behörighet krävs för alla högskoleutbildningar. Behörighetskraven varierar mellan olika utbildningar och mellan olika högskolor och universitet. Du hittar den gällande informationen på www.studera.nu

Läs mer om behörighet i avsnittet “Fakta om högskolestudier”. Kolla med respektive högskola/universitet eftersom variationer kan förekomma!

Utlandsstudier

Det brukar finnas möjlighet till utbyte med andra länder när du studerar på grundnivå. Kontakta det lärosäte du vill läsa vid för mer information. Möjlighet till mastersutbildning utomlands finns efter genomförd kandidatutbildning. Kontakta det lärosäte du vill läsa vid för mer information.

Blir din svenska utbildning giltig internationellt och tvärtom?

Se avsnittet om Utlandsstudier i inledningen för mer information.

Lön före skatt

Ingångslön (median) för nyexaminerade: Ca 22 700 – 25 000 kr beroende bland annat på arbetsmarknadssektor.

Medianlön vid 35 års ålder (ca 10 år efter examen): 36 000 kr i privat sektor, 27 200 kr i statlig sektor och 26 800 kr i kommunal sektor.

Medianlön vid 45 års ålder (ca 20 år efter examen): 41 950 kr i privat sektor, 34 100 kr i statlig sektor och 31 800 kr i kommunal sektor.

Arbetsmarknaden

För nyexaminerade: Idag stor konkurrens om jobben (det finns fler utbildade än det finns jobb).

För erfarna: Idag stor konkurrens om jobben.

Leave a Reply