Biomedicinare

Vill du arbeta med medicinsk forskning, läkemedelsutveckling, hälsorisker med kemikalier eller bli en framtida ledare på ett biomedicinskt företag? Som biomedicinare lär du dig om människans biologi på cell och molekylnivå, studerar orsaker till uppkomsten av sjukdomar som cancer, hjärt- och kärlsjukdomar och allergier.

Var och hur kan man arbeta?

De allra flesta biomedicinare arbetar inom life science. De finns på läkemedels-, bioteknik och medicinteknikföretag, men också på myndigheter, landsting, samt på universitet och högskolor. En del biomedicinare arbetar också på laboratorier.

Som biomedicinare kan du arbeta med forskning, utveckling, produktion, marknadsföring och försäljning, patentfrågor, klinisk prövning och säkerhetsbevakning av läkemedel. Vissa möjligheter finns också att arbeta med utredning, kommunikation eller journalistik inom life science området.

Vanliga befattningar är klinisk prövningsledare, forskare, laboratorieingenjör samt projektledare. Det finns ungefär 2 500 personer med biomedicinsk utbildning i Sverige.

Utbildning

Utbildningen ger träning i att använda grundläggande biologiska kunskaper för att lösa medicinska problem. Den är också en utomordentligt god förberedelse för en forskarkarriär. Laborationer, datorövningar samt fallstudier är viktiga inslag. Utmärkande är kurserna i medicin, farmakologi och humanfysiologi. Efter de första tre åren får studenterna ytterligare fördjupning under ett till två år på ett mastersprogram. Arbetsmarknaden inom life science är internationell och undervisningen sker på engelska på många program.

Utbildningens längd

Se under Naturvetare.

Inriktningar & vidareutbildning

Biomedicinare kan förutom biomedicin läsa masterprogram i molekylär medicin, toxikologi och forensisk vetenskap. Många biomedicinare satsar på en forskarkarriär och börjar doktorera efter en masterexamen, vilket innebär ytterligare fyra års studier. En annan vanlig vidareutbildning är inom kliniska prövningar av läkemedel, samt annan internutbildning inom läkemedelsindustrin.

Här kan du studera

Det finns utbildningar i biomedicin på Högskolan i Skövde, Karolinska Institutet, samt på Linköping, Lund, Umeå, Uppsala och Örebro universitet. Läs mer på www.studera.nu

Särskild behörighet (förkunskapskrav)

Grundläggande behörighet krävs för alla högskoleutbildningar. Biologi B, fysik B, kemi B, matematik D (områdesbehörighet 13).

Läs mer om behörighet i avsnittet ”Fakta om högskolestudier”. Kolla med respektive högskola/universitet då variationer kan förekomma!

Utlandsstudier

Det finns mycket goda möjligheter att läsa delar av utbildningen utomlands. Kontakta det lärosäte du vill läsa vid för mer information.

Blir din svenska utbildning giltig internationellt och tvärtom?

Se under Naturvetare samt avsnittet om Utlandsstudier i inledningen för mer infor­mation.

Lön före skatt

Se under naturvetare.

Arbetsmarknaden

För nyexaminerade: Idag balans på arbetsmarknaden (det finns ungefär lika många utbildade som det finns jobb).

För erfarna: Idag balans på arbetsmarknaden.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>