Biomedicinsk analytiker

Gillar du att laborera och analysera? Biomedicinska analytiker har en viktig roll inom sjukvården när det gäller provtagning, analys och provsvar

Var och hur kan man arbeta?

Biomedicinska analytiker ansvarar för det tekniska och metodologiska utförandet av analyser och undersökningar genom provtagningar, bearbetning, redovisning, bedömning och utvärdering av mät- och undersökningsresultat. Läkarna är beroende av ett korrekt svar för att veta om en patient har en sjukdom, hur utbredd den är och om en viss behandling har gett resultat. Arbetet är självständigt och kräver stor noggrannhet. En biomedicinsk analytiker är väl förtrogen med metoder för provtagning och analys, både manuella och sådana där det krävs avancerad utrustning.

Biomedicinska analytiker har av tradition kopplats till sjukhuslaboratorier. Denna syn håller sakta på att förändras, eftersom näringslivet i allt högre utsträckning efterfrågar yrkesgruppens kompetens och kunnande. Naturvetarna har märkt av en ökad efterfrågan från analysföretag och företag inom life science. Även inom rättsmedicin behövs biomedicinska analytiker och det finns tjänster för biomedicinska analytiker på flera statliga myndigheter. På forskningslaboratorier är biomedicinska analytiker en nyckelkompetens. De har ingående metodkunskap och kan hantera den avancerade utrustning som krävs för forskarnas analyser. Arbete av den här typen finns både vid universitet och inom industrin. En del biomedicinska analytiker arbetar också med metodutveckling. Antalet yrkesverksamma biomedicinska analytiker uppgår i dag till ca 11 000.

Utbildning

Utbildningen till biomedicinsk analytiker är en teknisk, naturvetenskaplig och medicinsk yrkesutbildning. Du får en bred metodologisk basutbildning som förbereder för ett laborativt arbete. Under utbildningen tränas du i att lösa metodologiska frågeställningar, för att du efter utbildningen ska fungera som ett stöd till läkare och övrig vårdpersonal i hela kedjan från provtagning till analys. Teoretiska studier varvas med praktiska moment under hela utbildningen och den yrkesförlagda utbildning är en viktig del. För att arbeta som biomedicinsk analytiker inom vården krävs en yrkeslegitimation, som utfärdas av Socialstyrelsen.

Utbildningens längd

Utbildningen omfattar 180 högskolepoäng, vilket motsvarar tre års heltidsstudier. Du kan dels få en yrkesexamen som biomedicinsk analytiker, dels en kandidatexamen i medicinsk vetenskap med huvudämnet biomedicinsk laboratorievetenskap. Efter kandidatexamen kan du läsa vidare på avancerad nivå, se Inriktningar & vidareutbildning nedan. Läs mer på www.studera.nu

Inriktningar & vidareutbildning

Biomedicinsk analytiker kan antingen inrikta sig mot laboratoriemedicin eller klinisk fysiologi. Därefter finns möjlighet att specialisera sig på magisternivå inom exempelvis klinisk kemi, immunologi, mikrobiologi (bakteriologi och virologi), molekylärbiologi, genetik, transfusionsmedicin, patologi och farmakologi. Du kan också läsa ett magisterprogram inriktat på diagnostisk cytologi och bli cytodiagnostiker. Det finns också möjligheter för biomedicinska analytiker att läsa vidare på master- och forskarnivå. Se mer information på www.studera.nu

Här kan du studera

Se www.studera.nu

Särskild behörighet (förkunskapskrav)

Grundläggande behörighet krävs för alla högskoleutbildningar. Biologi B, fysik A, kemi B, matematik C (Områdesbehörighet 12).

Läs mer om behörighet i avsnittet ”Fakta om högskolestudier”. Kolla med respektive högskola/universitet då variationer kan förekomma!

Utlandsstudier

Se under Naturvetare.

Blir din svenska utbildning giltig utomlands och tvärtom?

Ja, de svenska biomedicinska analytikerutbildningarna har gott rykte internationellt och möjligheterna att få arbete utomlands efter fullföljd utbildning är goda, men du kan behöva ansöka om behörighet. Eftersom det är ett legitimationsyrke så krävs det godkännande av Socialstyrelsen för de som vill arbeta i Sverige. För personer utanför EU/EES-området krävs prövning av utländsk utbildning som grund för legitimation. Läs mer på www.socialstyrelsen.se

Lön före skatt

Medianlönen för biomedicinska analytiker inom landstinget där det absoluta flertalet av de biomedicinska analytikerna arbetar är 24 800 kr/mån. De allra flesta har en lön i spannet mellan 21 600 kr/mån och 33 400 kr/mån, men på privat sektor kan lönerna vara betydligt högre. Kontakta Naturvetarna för mer information.

Arbetsmarknaden

För nyexaminerade: Idag liten konkurrens om jobben (det finns fler jobb än utbildade).

För erfarna: Idag liten konkurrens om jobben.

2 reaktion på “Biomedicinsk analytiker

 1. Att det finns fler utbildade än jobb, varifrån har ni fått den informationen? När skrevs detta inlägg? Allt tyder på att det saknas biomedicinska analytiker.

  • Hej Magdalena,
   Detta inlägg skrevs för ett drygt år sedan och bygger på 2012:s statistik. Mycket av informationen är hämtad från SACO. Det kan förstås vara så att situationen har ändrats, exempelvis i och med att bygget av Nya Karolinska Sjukhuset väntas bli ett större och mer komplicerat projekt än tidigare var tänkt.
   Ha en fortsatt skön sommar!
   Mvh Jacob

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>