Brandingenjör

Huvuddelen av brandingenjörerna är anställda som brandbefäl i kommunernas räddningstjänst. Ett antal befattningar finns vid statliga verk, t ex Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB. I det privata näringslivet, bland annat industri, försäkringsbransch och konsultföretag, är brandingenjörer verksamma inom områden som har anknytning till brandsäkerhet, riskhantering, räddningstjänst och skyddsfrågor.

Var och hur kan man arbeta?

Arbetsuppgifterna kan bland annat innefatta operativ räddningstjänst, byggnadstekniskt brandskydd, förebyggande åtgärder och riskbedömningar liksom administration, personalledning och utbildning. Brandingenjörer arbetar främst inom den kommunala räddningstjänsten, men antalet verksamma i den privata sektorn ökar.

Idag finns i Sverige c:a 600-700 brandingenjörer och 300 civilingenjörer i riskhantering.

Utbildning

Utbildningen till Brandingenjör omfattar 3,5 års studier (210 hp) och leder till en yrkesexamen på grundnivå.

Inriktningar & vidareutbildning

Brandingenjörsutbildningen ges vid Lunds tekniska högskola samt vid Luleå tekniska universitet. Inriktningarna i Lund och Luleå har något olika fokus – se respektive lärosätes webbplatser.

Brandingenjörsexamen kan kompletteras med ett års påbyggnadsutbildning vid MSB Revinge. Utbildningen är ett behörighetskrav för tjänst som räddningsledare inom räddningstjänsten.

I Lund finns möjlighet att läsa vidare till Civilingenjör i Riskhantering. I Luleå ges även andra utbildningar med inriktning mot riskhantering och säkerhet, och brandingenjören har möjlighet att läsa vidare till civilingenjör.

För generell information om utbildningssystemet, se även det inledande avsnittet om högskolestudier.

Här kan du studera

Lunds tekniska högskola och Luleå tekniska universitet.

Särskild behörighet (förkunskapskrav)

Grundläggande behörighet krävs för alla högskoleutbildningar. Områdesbehörighet 9.

Läs mer om behörighet i avsnittet ”Fakta om högskolestudier”. Kolla med respektive högskola/universitet då variationer kan förekomma!

Utlandsstudier

Det brukar finnas möjlighet till utbyte med andra länder när du studerar på grundnivå.

Kontakta det lärosäte du vill läsa vid för mer information.

Blir din svenska utbildning giltig internationellt och tvärtom?

Ja, generellt sett. Men kompletterande kunskaper om lokala bestämmelser kan krävas.

Lön före skatt

För brandingenjörer och civilingenjörer i riskhantering i kommunal tjänst med examen 2007–2011 låg lönen i spannet 30 000–38 000 kr/månad (median 34 000), enligt Sveriges Ingenjörers lönestatistik för 2011. Med 15-20 års erfarenhet var spannet 36 000–57 000 kr/ månad (median 44 000). För chefer är lönespannen högre, liksom i regel även för yrkeserfarna i privat tjänst.

Arbetsmarknaden

Yrkesutövarna är relativt få, vilket ger en större osäkerhet i bedömningarna. I och med att fler examineras har en tidigare bristsituation börjat övergå i balans, men arbetsmarknaden är fortfarande god för nyexaminerade och i än högre grad för yrkeserfarna.

För nyexaminerade: Idag balans på arbetsmarknaden (det finns ungefär lika många utbildade som det finns jobb).

För erfarna: Idag balans på arbetsmarknaden.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>