Civilingenjör

Civilingenjör - Civilingenjörernas arbetsmarknad är stor, och arbetsuppgifterna varierar beroende på bransch, inriktning och erfarenhet. Arbetet är kreativt och rymmer stora möjligheter till personlig utveckling.

Civilingenjör

Utbildningen leder till en yrkesexamen som ger breda kunskaper inom ett teknikområde, inbegripet matematik och naturvetenskap, och ger förutsättningar för arbete med utveckling av ny teknik.

 

Var och hur kan man arbeta som civilingenjör?

Civilingenjörens yrke är brett och arbetsuppgifterna kan innebära allt från forskning och utveckling av ny teknik till produktionsplanering och marknadsföring. Med stigande erfarenhet får civilingenjö ren ofta chefs eller företagsledande roller. Civilingenjören arbetar som regel i projekt tillsammans med både ingenjörer och andra yrkesgrupper.

På den privata arbetsmarknaden arbetar civilingenjörer på industri och konsultföretag inom en mängd olika branscher – från gruv- och pappersindustri till samhällsbyggnad, elektronik och IT.

Den största gruppen statligt anställda civilingenjörer är lärare och forskare vid högskolor och forskningsinstitutioner. Civilingenjörer finns också vid stora statliga verk som Trafikverket och Lantmäteriverket samt inom försvarsförvaltningarna.

I kommunerna finner man civilingenjörer på tekniska eller ledande befattningar vid stadsbyggnadskontor, energiverk och fastighetskontor.

Ingenjörsyrket är i hög grad internationellt. Svenska ingenjörer arbetar både som direktanställda vid utländska företag och vid svenska företag verksamma i utlandet.

Idag finns drygt 100 000 yrkesverksamma civilingenjörer i Sverige.

Utbildning - Civilingenjör

Utbildningens längd

Utbildningen till civilingenjör omfattar 5 års studier (300 hp) och leder till en yrkesexamen på avancerad nivå. Se studera.nu för ytterligare information.

Inriktningar & vidareutbildning

Civilingenjörsexamen kan avläggas inom ett stort antal teknikområden.

Det finns även alternativ med så kallad öppen ingång, där studenterna under ett första år (vanligtvis) läser samma grundläggande kurser som övriga civilingenjörsstudenter.

Ofta erbjuds även möjligheten att läsa ett förberedande tekniskt basår, där studenter som saknar behörighet för ingenjörsstudier kan komplettera sina gymnasiebetyg.

För generell information om utbildningssystemet, se även det inledande avsnittet om högskolestudier.

Här kan du studera till civilingengör

Civilingenjörsexamen ges vid Chalmers i Göteborg, Kungliga tekniska högskolan i Stockholm, Linköpings tekniska högskola, Lunds tekniska högskola, Luleå tekniska universitet, Umeå universitet, Uppsala universitet, Karlstads universitet, Blekinge tekniska högskola, Mittuniversitetet samt vid Mälardalens högskola.

Även andra högskolor kan ibland erbjuda civilingenjörsprogram i samarbete med någon högskolorna ovan.

Särskild behörighet

Grundläggande behörighet krävs för alla högskoleutbildningar. Områdesbehörighet 9 eller 10.

Läs mer om behörighet i avsnittet ”Fakta om högskolestudier”. Kolla med respektive högskola/universitet då variationer kan förekomma!

Utlandsstudier

De flesta högskolor som ger civilingenjörsutbildning har utbyte med lärosäten i andra länder. Kontakta det lärosäte du vill läsa vid för mer information.

Blir din svenska utbildning giltig internationellt och tvärtom?

Ingenjörsyrket är internationellt och det är i allmänhet inget problem att utöva yrket i ett annat land än där man tagit sin examen. Se även avsnittet om Utlandsstudier i inledningen.

Lön före skatt för en civilingenjör

Lönerna för civilingenjörer varierar beroende på bransch, arbetsuppgifter och ansvar samt – inte minst – erfarenhet och individuella meriter. Tydligast är detta inom den privata sektorn, där också det stora flertalet civilingenjörer arbetar.

För nyexaminerade civilingenjörer i den privata sektorn låg lönen 2011 enligt Sveriges Ingenjörers lönestatistik i spannet 26 000–31 000 kr/månad, med en median på 28 000.

Med 10 års yrkeserfarenhet var medianlönen för civilingenjörer utan chefsbefattning 40 000, och efter 20 år i arbetslivet 48 000 kr/månad. Medianlönen för chefer med motsvarande erfarenhet var 9 000 respektive 14 000 kronor högre. Lönerna kan också vara betydligt högre, särskilt för chefer med stort ansvar.

Arbetsmarknaden för civilingenjörer

Förutsättningarna för att få arbete är fortsatt goda för nyexaminerade och i än högre grad för yrkeserfarna, men med vissa skillnader mellan inriktningarna.

För nyexaminerade: Idag balans på arbetsmarknaden (det finns ungefär lika många utbildade som det finns jobb).

För erfarna: Idag balans på arbetsmarknaden.

Bra länkar

Ingenjörsvägen
Studentum
Lönestatistik
SACO
Sveriges Ingenjörer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>