Datavetare

Gillar du att lösa problem, konstruera system och tänka nytt? Datavetenskapen växer snabbt och behovet av datavetare som kan ta strategiska beslut och utveckla nya lösningar ökar.

Datavetare

Datorer finns överallt och behövs för att ta hand om och analysera de stora mängder information som bland annat naturvetenskapen producerar och som samhället idag är beroende av för att fungera.

Var och hur kan man arbeta som datavetare

Datavetare är specialiserade på databasteknik, system och programkonstruktion, artificiell intelligens eller datorkommunikation. För verksamheter som ägnar sig åt mjuk och hårdvaruutveckling inom IT-området är datavetare därför självskrivna. Datavetare tar också ofta ansvar för inköp, drift och underhåll av datasystem.

Effektiva it- lösningar innebär ofta kraftiga besparingar. Det lönar sig därför att anställa en datavetare som kan följa med i den snabba utvecklingen och fatta de rätta strategiska besluten. Datavetare arbetar främst inom dataföretag och företag med avancerade datasystem. De konstruerar, utvecklar, underhåller och utreder datasystem och program.

Datavetares kompetens inom problemlösning, programkonstruktion och programutveckling efterfrågas inom alla sorters verksamheter, ibland på konsultbasis. Myndigheter och forskningsinstitutioner är andra arbetsgivare.

De senaste årens enorma framsteg i kartläggningen av människans och andra organismers gener, samt behov av nya sätt att undersöka giftiga ämnen och framställa läkemedel, har också skapat ett stort behov av datavetare med kunskaper i biologi, fysik eller kemi. Se även Bioinformatiker.

Flertalet jobb som datavetare förmedlas via jobbsajten CareerBuilder.se. Där kan du se vilka olika typer av kompetenser som efterfrågas. Det kan vara en bra inspirationskälla när du funderar på vilken utbildning du ska välja.

Utbildning som krävs för att bli datavetare

Kandidatexamen 180 högskolepoäng eller 3 år varav minst 90 högskolepoäng i ditt huvudämne. Efter kandidatexamen kan du läsa vidare på avancerad nivå. Magisterexamen omfattarsammanlagt 240 högskolepoäng, ytterligare 60 högskolepoäng genom ett års heltidsstudier.

Inriktningar & vidareutbildning

Programvarukonstruktion, datoriserad bildanalys, datorsystem, bioinformatik, datorberäkningar, datorarkitektur, artificiell intelligens, högpresterande datorer, säkerhetssystem och människa–datorinteraktion är exempel på inriktningar inom datavetenskapen. Medicinsk informatik är ett annat område i gränslandet mellan naturvetenskap och it och det vetenskapliga kunskapsområdet för informationshantering inom hälso- och sjukvård, samt inom medicinsk forskning och undervisning. Det är ett utpräglat tvärvetenskapligt och multiprofessionellt område. I vården pågår ett ständigt flöde av information. Rätt uppgifter, vid rätt tillfälle, rätt tolkade och säkert förmedlade är ett livsvillkor för säker och ändamålsenlig vård. Man kan arbeta inom sjukvårdens IT-avdelningar, både nära vården och inom vårdens förvaltningsavdelningar. Man kan ägna sig åt arbetsuppgifter inom de många IT-företagen med medicinsk inriktning som utvecklar avancerad medicinsk utrustning och programvara för medicinska tillämpningar och produkter.

Här kan du studera

Se www.studera.nu

Särskild behörighet

Varierar för olika datavetenskapliga utbildningar. Kolla med respektive högskola/universitet då variationer kan förekomma.

Ska du söka till gymnasiet? Då gäller nya områdesbehörigheter.

Utlandsstudier för datavetare

Se under naturvetare.

Blir din svenska utbildning giltig internationellt och tvärtom?

Se under naturvetare, samt avsnittet om utlandsstudier i inledningen för mer information.

Lön före skatt bland datavetare

Se under naturvetare.

Arbetsmarknaden för datavetare

För nyutexaminerade: Idag brist på arbetskraft (det finns fler jobb än utbildade)

För erfarna: Idag brist på arbetskraft

Bra länkar

SACO
Naturvetarna

 

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>