Diakon

En diakon ger stöd åt människor i olika åldrar och livssituationer. En del arbetar direkt inom kyrkliga institutioner och andra inom till exempel sjukhuskyrkan.

Var och hur kan man arbeta?

Som diakon inom Svenska kyrkan arbetar du mycket med det personliga mötet med människor. Det kan innebära stödjande samtal med ungdomar och hembesök hos äldre och sjuka.

Ofta är det diakonen som leder och organiserar dem som arbetar frivilligt.

Diakonen bygger även nätverk med andra institutioner som polisen och socialtjänsten för att undvika att någon hamnar utanför och för att ge hopp och stöd.

Utöver att arbeta i en församling så kan man även arbeta inom sjukhuskyrkan samt vid kyrkliga institutioner.

I Svenska kyrkan finns det drygt 1 100 yrkesverksamma diakoner.

Utbildning

Först och främst behöver du en godkänd högskoleutbildning som t.ex. socionom, sjuksköterska, psykolog, pedagog med viss komplettering eller teologie kandidat .

Utöver det behöver du Svenska kyrkans grundkurs, tre månaders handledd för­samlingspraktik, parallell kursverksamhet anordnad av stiftet. Därefter påbörjar du en ettårig diakonutbildning.

Utbildningens längd

Beroende på vilken grundexamen du har eller väljer, så blir utbildningens längd lite olika. Gemensamt för alla är den ettåriga diakonutbildningen, den 16 veckor långa grundkursen och den tre månader långa församlingspraktiken.

Inriktningar & vidareutbildning

De flesta diakoner har redan ett yrke i botten och har på så vis redan inriktat sig på något område.

Här kan du studera

Svenska kyrkans grundkurs finns på 13 folkhögskolor.

Fackutbildning ges vid universitet och högskolor, se avsnitten om respektive profession i den här boken.

Den ettåriga diakonutbildningen ges vid Bräcke i Göteborg, Ersta i Stockholm samt Vårsta i Härnösand.

Särskild behörighet

Se under UTBILDNING

Utlandsstudier

Det brukar finnas möjlighet till utbyte med andra länder när du studerar på grundnivå. Kontakta det lärosäte du vill läsa vid för mer information. Se kontaktuppgifter längst bak i boken.

Blir din svenska utbildning giltig internationellt och tvärtom?

Det finns möjlighet för diakoner från andra evangelisklutherska kyrkor att arbeta i Svenska kyrkan.

Särskilda bestämmelser om detta finns i Kyrkoordningen. Svenska diakoner har på motsvarande sätt möjlighet att arbeta utomlands i dessa kyrkor.

Lön före skatt

Ingångslönen för en nyexaminerad diakon är idag ungefär 25 600 kr. Efter tio år i yrket ligger medianlönen på ca 27 000 kr. Sjukhus och stiftsdiakoner har ofta högre lön än församlingsdiakoner.

Arbetsmarknaden

För nyexaminerade: Idag är det balans på arbetsmarknaden (det finns ungefär lika många utbildade som det finns jobb).

För erfarna: Idag är det balans på arbetsmarknaden.

Bra att känna till

Minst två år innan man tänker sig att påbörja den ettåriga diakonutbildningen måste man ha kontakt med sin vigningsbiskop för att bli antagen som diakonkandidat i stiftet.

Leave a Reply