Fastighetsmäklare

En fastighetsmäklare är den förmedlande länken i bostadsaffären mellan säljare och köpare. Det finns även andra mäklaryrken där man förmedlar eller handlar med företag, aktier eller värdepapper. (Se Banktjänsteman)

Fastighetsmäklare

Var och hur kan man arbeta som fastighetsmäklare?

För att bli registrerad som fastighetsmäklare med fullständig registrering måste du ha dels teoretisk utbildning från universitet eller högskola. Du ska dessutom praktisera hos en registrerad fastighetsmäklare i tio veckor.

Den teoretiska utbildningen ska vara inom kunskapsområdena fastighetsförmedling, civilrätt, fastighetsrätt, skatterätt, ekonomi, byggnadsteknik och fastighetsvärdering.

Det underlättar om man dessutom har ett genuint intresse av människor och förmåga att visa omsorg om samtliga parter som är inblandade i en bostadsaffär. I arbetsuppgifterna ingår att skapa kontakter mellan köpare och säljare och att hjälpa parterna till ett avtal som har en skälig avvägning mellan partsintressena. Fastighetsmäklaren ska vara opartisk i sin relation mellan köpare och säljare, vilket innebär att båda parter ska kunna lita på fastighetsmäklaren och få den rådgivning som var och en behöver. I ett avseende har mäklaren en närmare anknytning till sin uppdragsgivare och detta gäller själva prisfrågan och närbesläktade överlåtelsevillkor.

Arbetet består såväl av administrativt arbete på kontor som besiktning av fastigheter och visningar i samband med försäljning.

Det dagliga arbetet kräver kunskaper i juridik, byggnadsteknik, fastighetsvärdering och ekonomi. Arbetstiderna är naturligtvis oregelbundna, eftersom det i många fall handlar om kundmöten på kvällar och helger.

I dag finns drygt 6 400 registrerade fastighetsmäklare under tillsyn av Fastighetsmäklarinspektionen.

Långt ifrån alla som genomgår utbildningen väljer att arbeta som fastighetsmäklare. En del finns i andra yrken som till exempel på banker, fastighetsförvaltning, kommunala bostadsbolag och andra närstående fastighets- och bostadsrelaterade verksamheter.

Utbildning för fastighetsmäklare

Utbildningens längd

Utbildningen ska, enligt Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter, omfatta minst 120 högskolepoäng. Läs mer på www.fmi.se.

Inriktningar & vidareutbildning

Branschorganisationerna, till exempel Mäklarsamfundet, bedriver fort- och vidareutbildning. Se www.maklarsamfundet.se under fliken Utbildning.

Här kan du studera

Följande universitet och högskolor erbjuder programutbildningar med fastighetsmäklarinriktning. Universiteten och högskolorna har ett eget ansvar för att de erbjudna fastighetsmäklarutbildningarna är anpassade till rådande utbildningskrav.

Följande universitet och högskolor erbjuder påbyggnadsutbildningar med fastighetsmäklarinriktning.

Kurser i enstaka ämnen kan läsas även vid andra universitet och högskolor. Respektive universitet eller högskola kan ge närmare information.

Särskild behörighet

Grundläggande behörighet krävs för alla högskoleutbildningar. Matematik C, Samhällskunskap A, Engelska B. Områdesbehörighet 4.

Läs mer om behörighet i avsnittet ”Fakta om högskolestudier”. Kolla med respektive högskola/universitet då variationer kan förekomma!

Utlandsstudier - Fastighetsmäklare

Vissa delar i fastighetsmäklarutbildningen kan du tillgodoräkna dig om du studerar utomlands. Det är Fastighetsmäklarinspektionen som godkänner eventuell utbildning, förutom den som bedrivs på högskolor/universitet enligt ovan.

Blir din svenska utbildning giltig internationellt och tvärtom?

I vissa länder är mäklaryrket reglerat, det vill säga det fordras tillstånd eller registrering och i dessa EU-länder kan krävas praktik eller kunskapsprov för yrkesutövning.

Vad krävs för att få arbeta som fastighetsmäklare utomlands?

För frågor som rör förutsättningarna för att verka som fastighetsmäklare i utlandet hänvisas du till respektive lands beskickningar.

Lön före skatt för en fastighetsmäklare

Löneläget i branschen varierar starkt eftersom inkomsten normalt baseras på provision.

Det som avgör är därför såväl läget på fastighetsmarknaden som den egna prestationen och fallenheten för yrket. Inkomsten varierar också stort över landet beroende på verksamhetens lokala förutsättningar om man befinner sig på en marknad där prisläget på bostäder är högt och där efterfrågan är stor, till skillnad från orter där utflyttning sker.

Arbetsmarknaden – fastighetsmäklare

Branschen är konjunkturkänslig. Konkurrensen mellan fastighetsmäklare är hård på bra marknader och i storstadsregionerna, men det finns utrymme för nytillskott ute i landet och speciellt i vissa kommuner. Den utbildningsvolym som finns för närvarande bedömer vi stå i paritet med efterfrågan på fastighetsmäklare. På några års sikt, på grund av genomförd generationsförändring, bedömer vi att behovet kommer att minska.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>