Flygledare

Som flygledare leder du flygplanen genom luftrummet och på flygplatsen för att förhindra kollisioner mellan flygplan och se till att flygtrafiken fungerar säkert och smidigt.

flygledare

Var och hur kan man arbeta som flygledare?

Flygledaren leder trafiken vid start och landning, i närområdet vid flygplatsen eller längs flygvägarna mellan flygplatserna. Flygledare arbetar antingen vid en radarskärm i en kontrollcentral eller i ett kontrolltorn på en flygplats.

Flygplanet syns på radarskärmen där det finns bland annat information om vilket flygplan det är samt på vilken höjd och med vilken hastighet det rör sig. Flygledaren ser till att flygplanen i luften och på start och landningsbanorna inte kommer för nära varandra.

Beroende på var man arbetar ansvarar man för ett visst luftområde. I kontrollcentralen arbetar flygledaren enbart framför en radarskärm medan man i kontrolltornet även kan se flygtrafiken.

Som flygledare håller du kontakt med piloterna och ger dem instruktioner och tillstånd för start och landning. Kommunikationen sker med radio på en speciell radiofrekvens.

Flygledarens arbete följer internationella regler och överenskommelser. Arbetsspråket är engelska. Arbetet utförs med hjälp av avancerad teknik och noggrant utprovade arbetsmetoder.

Som flygledare har du ett omväxlande arbetstempo med stressiga såväl som stillsamma perioder. Att kommunicera och samarbeta är viktiga inslag i flygledarens arbetsuppgifter. Man ska också vara bra på att tänka logiskt, lösa problem och fatta snabba beslut. Det är viktigt att kunna behålla lugnet i arbetet och göra flera saker samtidigt utan att bli stressad. Flygledare arbetar i skift. Arbetstiden varierar beroende på arbetsplats men natt och helgarbete är vanligt.

I Sverige samarbetar civil och militär flygtrafikledning med varandra för att utnyttja luftrummet maximalt.

Ett antal flygledare arbetar vid landets flygflottiljer. Utöver att vara flygledare i LFV är de även reservofficerare i Försvarsmakten. I Sverige arbetar c:a 800 flygledare.

Utbildning för flygledare

LFV har inlett ett samarbete med LiU/Linköpings Tekniska Universitet genom programmet “Flygtrafik och Logistik” vid LiU. Därefter finns flera alternativ, ett är flygledarspåret. För att vara behörig till flygledarspåret, skall den sökande vara godkänd av LFV. LFV och LiU rekommenderar att man först söker till LFV. Efter godkända tester (fyra faser) söker du sedan till LiU och programmet Flygtrafik och Logistik!

För att kunna söka utbildningen måste du ha fullständigt avgångsbetyg från gymnasieutbildning. Du måste också vara fullt frisk, ha normalt färgseende och ha normal hörsel. Krav på synskärpan ställs.

Detta ger en Kandidatexamen i logistik, 180 hp och efter godkänd flygledarutbildning utfärdas ett flygledarcertifikat. Hela utbildningen är ca 4,5 år.

Flygledare utbildas på Entry Point North, Nordic ATS Academy på Malmö-Sturup flygplats.

EPN är en skandinavisk flygledarskola samägd av Avinor i Norge, LFV i Sverige och Naviair i Danmark.

Det går att kombinera flygledarutbildningen med en reservofficersutbildning via Försvarsmakten. Vill du veta mer om detta läs mer på www.forsvarsmakten.se. Denna väg till flygledare är undantagen universitetsutbildningen. Läs mer om flyledareutbildning på www.bliflygledare.nu.

Här kan du studera

Linköpings Tekniska Universitet, LiU, Campus i Norrköping.

Entry Point North, Nordic ATS Academy som ligger på Sturups flygplats utanför Malmö. Antagning sker efter tester.

Särskild behörighet

Behörighetskraven till LFV hittar du på www.bliflygledare.nu

Lön före skatt för en flygledare

Ingångslönen för en nyutexaminerad flygledare är ca 30 000 kronor i månaden. Slutlönen efter 18 år är mellan 60 000 och 69 000 kronor i månaden, inkl eventuella tillägg, beroende på var man arbetar.

Arbetsmarknaden för flygledare

Under de närmaste åren fortsätter LFV att rekrytera flygledare. Antalet elever varierar år från år beroende på behovet. Behovet styrs av pensionsavgångar, flygtrafikens utveckling och av att en del flygledare väljer att arbeta utomlands eller går vidare till andra arbetsuppgifter.

Bra att känna till

LFV och LiU rekommenderar att man först söker till LFV. Efter godkända tester (fyra faser) söker du sedan till LiU och programmet Flygtrafik och Logistik! Utbildningen är ca 4,5 år.

Bra länkar

LVF
Wikipedia
Arbetsförmedlingen
Lönestatistik

Leave a Reply