Församlingspedagog

Församlingspedagogen arbetar inom Svenska kyrkan med undervisning i olika former.

Var och hur kan man arbeta?

En församlingspedagog arbetar med barn-, ungdoms-, konfirmand- och föräldragrupper och följer dem ofta under en längre tid. Det är församlingspedagogen som arrangerar läger, kurser och seminarier i församlingen.

Många församlingspedagoger ingår också i nätverk med skolor, fritidsgårdar, och polisen. Informationsverksamhet är ett område som snabbt växer inom kyrkan och många församlingspedagoger arbetar med församlingsblad och hemsidor och håller i församlingens kontakter med media.

I dag arbetar 2 700 personer med olika pedagogiska uppgifter i Svenska kyrkan. Av dem är 700 utbildade församlingspedagoger.

En församlingspedagog arbetar normalt i en församling, men Svenska kyrkan behöver också duktiga församlingspedagoger på andra håll. Pedagogen kan arbeta i olika kyrkliga utbildningar eller i utlandstjänst.

Församlingspedagoger är också efterfrågade utanför kyrkan, exempelvis inom skola och barnomsorg.

Utbildning

Svenska kyrkan utreder just nu utformningen av samtliga utbildningar, men just nu består utbildningen till församlingspedagog av tre huvuddelar:

Du behöver gå Svenska kyrkans grundkurs. Dessutom behöver du en eftergymnasial pedagogisk fackutbildning (förskollärare, fritidspedagog, fritidsledarutbildning på folkhögskola, grundskollärare, dramapedagog, vissa informations kultur och konstnärsutbildningar på eftergymnasial nivå, eller teologie kandidatexamen) .

Den sista delen är en pedagogisk profilutbildning under ett år som Svenska kyrkan ansvarar för. Den är förlagd till en folkhögskola.

Utbildningens längd

Beroende på vilken pedagogisk fackutbildning du väljer blir utbildningens längd lite olika, men tillsammans med Svenska kyrkans grundkurs och den pedagogiska profilutbildningen på ett år blir det minst 3,5 år eftergymnasial utbildning.

Inriktningar & vidareutbildning

Efter några år i yrket kan vissa församlingspedagoger få en tjänst som handlar mycket om utveckling, samordning, planering, utvärdering, organisering, budgetering och arbetsledning.

Här kan du studera

Svenska kyrkans grundkurs finns på 13 folkhögskolor. Pedagogisk fackutbildning ges på högskolor och universitet, se respektive profession i den här boken. Pedagogisk profilutbildning ges vid Sigtuna och Jämshögs folkhögskolor. För mer information www.folkhogskola.nu

Särskild behörighet

Grundläggande behörighet krävs för alla högskoleutbildningar samt Svenska B. Betyget ska vara lägst Godkänd.

Läs mer om behörighet i avsnittet “Fakta om högskolestudier”. Kolla med respektive högskola/universitet då variationer kan förekomma!

Utlandsstudier

Det brukar finnas möjlighet till utbyte med andra länder när du studerar på grundnivå. Kontakta det lärosäte du vill läsa vid för mer information. Se kontaktuppgifter längst bak i boken.

Blir din svenska utbildning giltig internationellt och tvärtom?

Viss pedagogisk utbildning från annat land kan godkännas som del i den svenska församlingspedagogutbildningen.

Lön före skatt

Ingångslönen för en församlingspedagog har ökat det sista och är idag ca 23 5o0 kr. Ingångslönen varierar dock mellan stiften. Efter ca 10 år i yrket är medianlönen ca 26 000 kr.

Arbetsmarknaden

För nyexaminerade: Idag finns det gott om lediga arbeten för utbildade.

För erfarna: Gott om lediga arbeten

Leave a Reply