Hälsovetare/Hälsa och friskvård

En hälsovetare kan inom området hälsa och friskvård bidra med beteendevetenskaplig, pedagogisk och hälsovetenskaplig kompetens. Strategiskt arbete med implementering, projektledning, utveckling, samordnig, utvärdering och hälsobokslut är förekommande arbetsuppgifter. Arbetet kan även handla om motiverande samtal, grupputveckling, föreläsningar och arbete med livsstilsförändring på gruppnivå.

Var och hur kan man arbeta?

Hälsovetarens arbetsfält är inom privata organisationer, myndigheter, kommuner, landsting eller ideella organisationer. Exempel på yrkestitlar, arbetsgivare samt arbetsuppgifter inom hälsa och friskvårdsområdet är:

Friskvårdskonsulent

En friskvårdskonsulent arbetar i stor utsträckning som anställd på större företag/organisationer, inom företagshälsovården eller som egen företagare.

En friskvårdskonsulent kan bland annat arbeta med personalaktiviteter, då i huvudsak inriktat mot individer och grupper. Även aktivitetsinriktat arbete såsom stresshantering, personlig tränare och massage är vanligt.

Hälsopedagog

Många hälsopedagoger arbetar i större företag och organisationer såsom kommuner, till viss del även inom företagshälsovården och inom primärvården. Hälsopedagoger kan arbeta brett på individ, grupp och organisationsnivå. Ofta arbetar hälsopedagoger på gruppnivå med planering och genomförande av hälsofrämjande aktiviteter.

Hälsoutvecklare

Framförallt arbetar hälsoutvecklare i större företag och organisationer såsom kommuner samt till viss del inom företagshälsovården. Hälsoutvecklaren arbetar i huvudsak hälsofrämjande på grupp och organisationsnivå. Arbetet är strategiskt, med arbetsuppgifter såsom initiering, planering och uppföljning av hälsoprojekt. Även arbete med policys på organisationsnivå förekommer, samt samordnings och utvärderingsarbete.

Utbildning

Programmen har olika benämning på olika utbildningsorter, exempelvis Hälsopedagogiska programmet, Hälsoutvecklarprogrammet, Hälsopromotionsprogrammet med flera. Utbildningarna syftar både till att förbereda hälsovetaren för det strategiska, pedagogiska och praktiska arbetet samt ge en bred kompetens inom flertalet områden.

Utbildningens längd

Utbildningarna omfattar 180-300 högskolepoäng, vilket motsvarar tre till fem års studier. För ytterligare information se www. studera.nu.

Inriktningar & vidareutbildning

Några inriktningar inom området hälsa/ friskvård är kostvetenskap, individens fysiologi, stress, fysisk aktivitet och folkhälsa.

Respektive utbildningsort har ofta en egen inriktning och du har ibland möjlighet att välja huvudämne. Vidareutbildningar sker på Magister (240 hp) och Masternivå (300 hp).

Här kan du studera

Gävle, GIH Stockholm, Örebro, Göteborg, Kristianstad, Luleå med flera. För närmare information se www.studera.nu

Särskild behörighet

Grundläggande behörighet krävs för alla högskoleutbildningar.

Behörighetskraven varierar något. Vanligast är områdesbehörighet 5 och 15 eller bara grundläggande behörighet. Kolla på högskolans kursinformation för att vara säker.

Läs mer om behörighet i avsnittet ”Fakta om högskolestudier”. Kolla med respektive högskola/universitet då variationer kan förekomma!

Utlandsstudier

Internationella utbytesstudier är möjligt. Kontakta det lärosäte du vill läsa vid för mer information.

Blir din svenska utbildning giltig internationellt eller tvärtom?

Se avsnittet om Utlandsstudier i inledningen för mer information.

Lön före skatt

Ingångslön: 24 000 kr/månad.

Medianlön (35 års ålder): 28 020 kr/månad.

Medianlön (45 års ålder): – för litet underlag

Arbetsmarknaden

För nyexaminerade: Idag stor konkurrens om jobben (det finns fler utbildade än det finns jobb).

För erfarna: Idag stor konkurrens om jobben.

Bra att känna till

Inom området hälsa/friskvård kan hälsovetarens målgrupp vara individer, grupper eller hela organisationer.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>