Hälsovetare

Hälsovetare

Som hälsovetare har du möjlighet att arbeta inom områdena folkhälsa, hälsa, friskvård eller idrott. På arbetsmarknaden heter yrkena bland annat folkhälsostrateg, hälsoutvecklare, friskvårdskonsulent och idrottskonsulent. Alla går under paraplybegreppet hälsovetare.

Var och hur kan man arbeta för hälsovetare?

Hälsovetare är ett brett yrkes/utbildningsområde med möjlighet till olika inriktningar inom områdena folkhälsa, hälsa och friskvård samt idrott. Gemensamt för hälsovetarutbildningarna är att förbereda hälsovetare för strategiskt, pedagogiskt och praktiskt arbete.

Du får en vetenskaplig kunskapsgrund, kompetens att lösa problem och förmåga att arbeta med utveckling. Som exempel kan en hälsovetare, utbildad inom folkhälsa på Mälardalens högskola, arbeta som hälsoutvecklare med strategiska hälsofrågor på ett större företag. Personen kan också söka jobb som projektledare, utbildare och folkhälsoplanerare.

Typiska arbetsuppgifter för en hälsovetare är att driva projekt, göra kartläggningar, utföra hälsofrämjande aktiviteter, utreda samt utvärdera en organisations hälsoarbete. Fler exempel på arbetsuppgifter och arbetsplatser för hälsovetare hittar du under respektive område: Hälsovetare – folkhälsa, Hälsovetare – hälsa/friskvård, Hälsovetare – idrott.

Det är i dagsläget svårt att veta hur många yrkesverksamma hälsovetare det finns. Antalet utbildningsorter som har någon form av utbildning inom områdena folkhälsa, hälsa, friskvård eller idrott ökar.

Utbildning för hälsovetare

Det finns många olika utbildningsprogram i Sverige, dels på grundnivå men även påbyggnadsprogram på avancerad nivå. Du kan också sätta ihop din egen utbildning genom att läsa fristående kurser på ett eller flera lärosäten. Du kan välja att specialisera dig inom ett område eller välja en mer generell inriktning av dina studier. Detta gör att många hälsovetare har en helt unik kompetens.

Utbildningens längd

En hälsovetare har minst 180 högskolepoäng (tre års studier), varav minst 120 högskolepoäng inom något av områdena folkhälsa, hälsa och friskvård eller idrott. Efter 90 högskolepoäng i ditt huvudämne kan du ta ut en kandidatexamen.

Flera lärosäten erbjuder kurser även på avancerad nivå. Du har då möjlighet att läsa ytterligare ett år till en magisterexamen (240 hp), alternativt ytterligare två år utöver en kandidatexamen och då ta ut en masterexamen (300 hp).

Påbyggnadsprogram på avancerad nivå innebär förkunskapskrav på kandidatexamen, men kan vara inom annat relevant ämne såsom beteendevetenskapliga eller samhällsvetenskapliga ämnen.

Ofta riktar sig påbyggnadsprogram på avancerad nivå även till yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården såsom sjuksköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter med flera.

Inriktningar & vidareutbildningar

Några inriktningar är folkhälsovetenskap, hälsopedagogik, idrottsvetenskap, idrottspedagogik och hälsopromotion. Närmare presentationer över olika hälsovetarutbildningar och yrken följer i texten längre ned. Se även en översikt på www.studera.nu

Här kan du studera

Utbildningar till hälsovetare ges i form av program eller fristående kurser på 15 olika lärosäten i Sverige, från Luleå i norr till Malmö i söder. För närmare information se under respektive område som följer eller på http://www.studera.nu/

Särskild behörighet

Grundläggande behörighet krävs för alla högskoleutbildningar.

Behörighetskraven varierar något. Vanligast är områdesbehörighet 5 och 15 eller bara grundläggande behörighet. Kolla på högskolans kursinformation för att vara säker.

Läs mer om behörighet i avsnittet ”Fakta om högskolestudier”. Kolla med respektive högskola/universitet då variationer kan förekomma!

Utlandsstudier för hälsovetare

Det brukar finnas möjlighet till utbyte med andra länder när du studerar på grundnivå. Kontakta det lärosäte du vill läsa vid för mer information. Se kontaktuppgifter längst bak i boken. Möjlighet till masterutbildning utomlands finns efter genomförd kandidatutbildning. Kontakta det lärosäte du vill läsa vid för mer information.

Blir din svenska utbildning giltig internationellt eller tvärtom?

Se avsnittet om Utlandsstudier i inledningen för mer information.

Lön för hälsovetare

Se under varje område: Hälsovetare – folkhälsa, Hälsovetare – hälsa/friskvård, Hälsovetare – idrott.

Arbetsmarknaden för hälsovetare

Se under varje område: Hälsovetare – folkhälsa, Hälsovetare – hälsa/friskvård, Hälsovetare – idrott.

Bra att känna till

Det är viktigt att vara medveten om överskottet av hälsovetare på arbetsmarknaden. Konkurrensen är hård, helst om du saknar arbetslivserfarenhet i branschen. Många får kombinera olika deltidstjänster/timanställningar, ibland i kombination med eget företag. Ett tips är att under studietiden organisera sig på olika sätt för att få viktig erfarenhet.

Bra länkar

Hälsoakademikerna

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>