Hippolog

Som hippolog jobbar du professionellt inom hästbranschen som exempelvis stallchefer, ridlärare eller tränare av såväl rid- som travhästar. Många hippologer är egna företagare. Det kräver utöver talang och lämplighet ett brinnande intresse, eftersom arbetet ofta utgör en livsstil.

Hippolog

Var och hur kan man arbeta som hippolog?

De allra flesta hippologer arbetar i hästbranschen. De anställs av ridskolor, träningsstall, stuterier, hästkliniker och hästorganisationer. Hippologer arbetar också på försäkringsföretag, foderföretag, på naturbruks- och hästgymnasier samt för utbildnings- och kursföretag.

Hippologer förser hästbranschen med ny kunskap för ökad professionalitet och lönsamhet. Behovet är stort, eftersom mycket av den kunskap som fanns då hästen var ett bruksdjur har fallit i glömska och hästbranschen växer. På hippologutbildningen får studenterna också ta del av den senaste forskningen inom häst vilket gör att de kan använda såväl beprövad erfarenhet som ny vetenskap i sitt yrkesutövande.

Hipploger är experter på hur hästar ska hanteras för att må bra. De är också tränade på att värdera affärsplaner och driva företag i hästbranschen. Vanliga titlar för hippologer är ridlärare, naturbrukslärare, beridare, ridskolechef och stallchef. Det finns ca 600 hipploger i Sverige.

Utbildning för hippolog

Hippologprogrammet har utvecklats i samråd med hästnäringen. Programmet ger breda och fördjupade kunskaper om hästen och hästrelaterad verksamhet samt gör dig förberedd att möta arbetslivet inom hästbranschen. Unikt för programmet är integrationen mellan teori och praktik, det du hör på föreläsningen får du sedan omsätta i det praktiska arbetet med hästen.

Utbildningens längd

3 år, 180 högskolepoäng.

Inriktningar

Det finns möjlighet att inrikta sig mot ridhäst, islandshäst och travhäst.

Här studerar du: Flyinge & Strömsholm (ridhäst), Wången (trav- och islandshäst)
SLU är huvudman för utbildningen, mer info se www.slu.se/hippolog

Särskild behörighet

Grundläggande behörighet krävs för alla högskoleutbildningar. Matematik B, naturkunskap B, samhällskunskap A (Områdesbehörighet 15), samt yrkeslivserfarenhet 6 månader heltid från hästsektorn samt godkänt antagningsprov.

Läs mer om behörighet i avsnittet “Fakta om högskolestudier”. Kolla med respektive högskola/universitet då variationer kan förekomma!

Utlandsstudier

Det brukar finnas möjlighet till utbyte med andra länder när du studerar på grundnivå. Kontakta SLU för mer information. Se kontaktuppgifter längst bak i boken.

Blir din svenska utbildning giltig internationellt och tvärtom?

Se avsnittet om Utlandsstudier i inledningen för mer information.

Lön Hippolog

Medianlön för hippologer är 24 600 kr/mån och de allra flesta har en lön i intervallet 22 000 till 31 000 kr/mån.

Arbetsmarknaden för hippologer

För nyexaminerade: Idag balans på arbetsmarknaden (det finns ungefär lika många utbildade som det finns jobb).

För erfarna: Idag balans på arbetsmarknaden.

Leave a Reply