Högskoleingenjör

Högskoleingenjör

Som Högskoleingenjör är arbetsmarknad stor, och arbetsuppgifterna varierar beroende på bransch, inriktning och erfarenhet. Arbetet är kreativt och rymmer stora möjligheter till personlig utveckling. Utbildningen leder till en bred yrkesexamen med fokus på tillämpning och utveckling av känd teknik inom det valda området.

Var och hur kan man arbeta som högskoleingenjör?

Högskoleingenjörer arbetar bland annat med olika former av tekniskt utvecklings och konstruktionsarbete.

Högskoleingenjören arbetar som regel nära verksamheten, ofta i samarbete med civilingenjörer och andra yrkesgrupper.

På den privata arbetsmarknaden arbetar många inom industri och konsultföretag inom en mängd olika branscher, som till exempel el, data, mekanik och bygg.

Statligt anställda högskoleingenjörer arbetar i första hand inom de affärsdrivande verken.

Inom den kommunala sektorn arbetar ingenjörer främst inom stadsbyggnad, energiförsörjning och fastigheter.

Ingenjörsyrket är i hög grad internationellt. Svenska ingenjörer arbetar både som direktanställda vid utländska företag och vid svenska företag verksamma i utlandet.

Idag finns i Sverige drygt 40 000 yrkesverksamma med högskoleingenjörsutbildning eller motsvarande teknisk högskoleutbildning.

Utbildning för högskoleingenjör

Utbildningens längd

Utbildningen till Högskoleingenjör omfat­tar 3 års studier (180 hp) och leder till en yrkesexamen på grundnivå. Se studera.nu för ytterligare information.

Inriktningar & vidareutbildning

Studier till högskoleingenjörsexamen kan bedrivas inom en mångfald teknikområden.

Det finns även alternativ med så kallad öppen ingång, där studenterna under ett första år (vanligtvis) läser samma grundläggande kurser som övriga högskoleingenjörsstudenter.

Ofta erbjuds även möjligheten att läsa ett förberedande tekniskt basår, där studenter som saknar behörighet för ingenjörsstudier kan komplettera sina gymnasiebetyg.

Efter vissa kompletteringar finns ofta möjlighet att läsa vidare till en civilingenjörsexamen på samma eller annan högskola (stäm av med den högskola du är intresserad av). Alternativt kan fortsatta studier ske mot en magister eller masterexamen (1 respektive 2 år). För generell information om utbildningssystemet, se även det inledande avsnittet om högskolestudier.

Här kan du studera

Högskoleingenjörsutbildning ges vid högskolor på ett stort antal orter i landet. Se studera.nu för mer information.

Särskild behörighet

Grundläggande behörighet krävs för alla högskoleutbildningar. Områdesbehörighet 8.

Läs mer om behörighet i avsnittet ”Fakta om högskolestudier”. Kolla med respektive högskola/universitet då variationer kan förekomma!

Utlandsstudier

De flesta högskolor som ger högskoleingenjörsutbildning har utbyte med lärosäten i andra länder. Kontakta det lärosäte du vill läsa vid för mer information.

Blir din svenska utbildning giltig internationellt och tvärtom?

Ingenjörsyrket är internationellt och det är i allmänhet inget problem att utöva yrket i ett annat land än där man tagit sin examen. Se även avsnittet om utlandsstudier i inledningen för mer information.

Lön för högskoleingenjör

Lönerna för högskoleingenjörer varierar beroende på bransch, arbetsuppgifter och ansvar samt – inte minst – erfarenhet och individuella meriter. Tydligast är detta inom den privata sektorn, där också det stora flertalet högskoleingenjörer arbetar.

För nyexaminerade högskoleingenjörer i den privata sektorn låg lönen 2011 enligt Sveriges Ingenjörers lönestatistik i spannet 24 000-30 000 kr/månad, med en median på 26 000. För högskoleingenjörer utan chefsbefattning med 10 års yrkeserfarenhet var medianlönen 35 000, och efter 15 år i yrkeslivet var medianlönen 40 000 kr/månad. För chefer med motsvarande yrkeserfarenhet var medianlönen 9 000 kronor högre.

Arbetsmarknad – högskoleingenjör

Förutsättningarna för att få arbete är fortsatt goda för nyexaminerade och i än högre grad för yrkeserfarna, men med vissa skillnader mellan inriktningarna.

För nyutexaminerade: Idag balans på arbetsmarknaden (det finns ungefär lika många utbildade som det finns jobb)

För erfarna: Idag balans på arbetsmarknaden.

Bra länkar

Wikipedia
Lönestatistik

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>