Informatiker

Informatiker

Informatiker är en specialistbibliotekarie med kunskap inom ett särskilt ämnesområde.

Läs mer under Bibliotekarie.

Leave a Reply