Informatör/kommunikatör

Informatör/kommunikatör

Informatör, webbredaktör, PR-konsult, informationsstrateg, omvärldsbevakare, opinionsbildare, copywriter… många titlar ryms inom kompetens och yrkesområdet information, kommunikation och media. Kommunikatör är paraplybenämningen som täcker in flera av dessa olika titlar. De som arbetar med information och kommunikation har ofta som uppgift att förmedla och forma företags, myndigheter och organisationers budskap. De arbetar både strategiskt och kreativt.

Var och hur kan man arbeta?

Informatör/Kommunikatör

Som kommunikatör kan du arbeta på företag, inom organisationer, kommuner, för riksdagen, landsting eller någon annan myndighet med att förmedla och forma budskap. Du arbetar oftast på informations, kommunikations eller marknadsavdelningen. På dessa avdelningar kommunicerar man med omvärlden och samhället i syfte att skapa eller bevara kunder/brukare, med organisationens budskap och varumärke samt med att sprida information till framförallt medborgare men även till media. På en mindre arbetsplats är du däremot ofta den enda kommunikatören och ingår då inte i någon avdelning. Kommunikatören arbetar även med att informera om förändringar och händelser som berör organisationen både internt bland anställda men också externt till bland annat media och journalister. De arbetar strategiskt med organisationers budskap för att påverka mottagarnas bild av organisationen samt med organisationens relationer. De är även kunniga i hantverket att skapa en kampanj och ta den från idé till verklighet. Kommunikatörer arbetar även med att utveckla medarbetarnas kommunikativa förmåga.

Förlagsredaktör

Förlagsredaktören ansvarar för produktionen av böcker från manusidé till färdig bok och arbetar med allt från tryckt litteratur till digital produktion. Till arbetsuppgifterna hör utveckling och samordning av författarkontakter, informationssökning, språklig granskning, faktakontroll, projektekonomi, marknadsbedömning och informationsvärdering. Någon traditionell yrkesinriktad utbildning för förlagsredaktör finns inte i Sverige. Vägarna in i branschen varierar men det finns nyttiga och viktiga grundkunskaper beroende på vilken inriktning du vill ha. De flesta förlagsredaktörer kommer från närbesläktade områden såsom tryckeribranschen, bokhandeln, tidningsutgivning och journalistik. En akademisk examen med litteraturvetenskap eller svenska som huvudämne är oftast en bra grund för den som vill arbeta på förlag med mer skönlitterär inriktning. Läs mer på www.dik.se/forlagsredaktor

PR-konsult

PR står för public relations, en PR-konsult har alltså hand om relationerna med omvärlden.En PR-konsult hjälper organisationer att bygga relationer och kommunicera budskap och åsikter till allmänheten och beslutsfattare. De arbetar på uppdrag åt en kund som vill ha hjälp med att få publicitet eller påverka politiska beslut tillexempel genom en reklam- eller PR-kampanj. På en PR- eller rekalmbyrå arbetar ofta art directors (AD), projektledare, copywriters, planners, pr-konsulter och grafiska formgivare ihop. AD:n är ansvarig för bildidéer och utformning, copywritern arbetar med texterna, plannern med kund och målgruppsunderlag, formgivaren med den visuella utformningen och projektledaren håller samman hela arbetet och kommunicerar även med kunden.

Pressekreterare

Pressekreterare kan arbeta inom både den privata och offentliga sektorn och deras främsta uppgift är att sköta kontakterna med massmedia och se till att ”rätt” bild av organisationen förmedlas i medierna. Arbetet kan till exempel bestå i att försöka få debattartiklar publicerade eller få en tidning att skriva om ett visst ämne, antingen genom att förse dem med en ny rapport eller genom att erbjuda dem en intervju med organisationens ledare. En pressekreterare kan även ha ansvar för den långsiktiga planeringen av hur organisation en syns i media.

Webbredaktör (se IT-yrken)

 

Utbildning

Utbildningens längd

En akademisk examen inom medie- och kommunikationsvetenskap/motsvarande innebär minst tre års studier. En kommunikatör kan även ha studerat andra utbildningar t ex samhällsvetenskapliga och kulturvetenskapliga utbildningar.

Inriktningar & vidareutbildning

Som kommunikatör kan man inrikta sig mot bland annat journalistik, media management, samhällskommunikation, intern och extern kommunikation

Här kan du studera

Se www.studera.nu

Särskild behörighet (förkunskaper)

Grundläggande behörighet krävs för alla högskoleutbildningar. Utbildningar inom information och kommunikation har ofta något ytterligare krav. Se vad som gäller för den utbildning du är intresserad av. Läs mer om behörighet i avsnittet ”Fakta om högskolestudier”. Kolla med respektive högskola/universitet då variationer kan förekomma!

Utlandsstudier

Det brukar finnas möjlighet till utbyte med andra länder när du studerar på grundnivå. Kontakta det lärosäte du vill läsa vid för mer information.

Möjlighet till mastersutbildning utomlands finns efter genomförd kandidatutbildning. Kontakta det lärosäte du vill läsa vid för mer information.

Blir din svenska utbildning giltig utomlands och tvärtom?

Se avsnittet om utlandsstudier i inledningen för mer information.

Arbetsmarknaden

För nyexaminerade: Idag stor konkurrens om jobben (det finns fler utbildade än det finns jobb).

För erfarna: Idag stor konkurrens om jobben.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>