Jägmästare (Naturvetare)

Är jägmästare mästare på jakt? Inte riktigt. Däremot är de specialister på att förädla och förvalta skog. Deras kompetens behövs från odling till hantering av de resurser vi får ut av skogen i form av virke, pappersmassa, fiber eller bioenergi.

Skogsvetare

Skogsvetare har en kandidat eller masterexamen inom området skog. Det finns till exempel ett skog- och träprogram på Linneuniversitetet i Växjö. I likhet med jägmästare arbetar de med att förädla och förvalta skogen och produkter från skogen.

Skogskonsulent

En skogkonsulent är en skogligt utbildad person som arbetar på Skogsstyrelsen med att se till att svensk skog brukas och vårdas på ett uthålligt sätt.

Var och hur kan man arbeta?

Vill du arbeta inom skogsnäringen i Sverige eller internationellt? Jägmästare arbetar oftast på ledande nivå eller som specialist i skogsbranschen inom områden som skogsbruk, marknadsföring, försäljning, ekonomi, affärsutveckling, rådgivning, produktförädling, forskning eller naturupplevelser. Andra arbetar med miljöfrågor eller med natur- och landskapsvård.

Jägmästare finns på arbetsmarknadens alla sektorer. På privat sektor anställer skogsföretag och skogsindustrin många. Länsstyrelser och andra myndigheter såsom Skogsstyrelsen är andra stora arbetsgivare. En del jägmästare ägnar sig också åt forskning på framför allt SLU.

Möjligheterna att arbeta internationellt ökar både på svenska skogsföretag och på utlandsägda bolag och internationella organisationer. Många jägmästare startar också egna företag inom försäljning, service eller konsultverksamhet riktad mot de större företagen i skogsnäringen.

De vanligaste befattningarna för jägmästare är skogskonsulent, projektledare, distriktschef, vd och handläggare. En del jägmästare arbetar också som virkesköpare. Naturvetarna bedömer att det finns cirka 2 000 yrkesverksamma jägmästare.

Utbildning

Som jägmästarstudent får du en bred kunskap när det gäller att förvalta och förädla naturresursen skog. Jägmästarutbildningen är en yrkesutbildning, som är intimt förknippad med skogsbranschen.

De teoretiska studierna varvas med fältstudier och studiebesök på skogliga organisationer. Utöver kunskaper om skogens ekologi och skötsel får du kunskaper om produktion och planering, ekonomi samt organisation och ledarskap.

Utbildningens längd

5 år, 300 högskolepoäng. Mer info se www.slu.se

Inriktningar & vidareutbildning

Efter tre terminer väjer du inriktning mot skogshushållning, skogsindustriell ekonomi eller skogsekosystemets funktion och skötsel. Efter avslutad jägmästarutbildningen kan du fortsätta på en forskarutbildning och nå en skoglig doktorsexamen.

Här kan du studera

De första tre åren studerar du på SLU i Umeå, www.slu.se. Under det fjärde och femte året har du även har möjlighet att studera i Alnarp eller Uppsala.

Särskild behörighet

Grundläggande behörighet krävs för alla högskoleutbildningar. Biologi B, fysik A, kemi B, matematik D (områdesbehörighet 14).

Läs mer om behörighet i avsnittet ”Fakta om högskolestudier”. Kolla med respektive högskola/universitet då variationer kan förekomma!

Utlandsstudier

Goda möjligheter finns att studera utomlands under det fjärde året. SLU har bland annat avtal med flera universitet i Kanada, men det finns också möjlighet till studier i Europa, Australien, USA och Nya Zeeland.

Blir din svenska utbildning giltig internationellt och tvärtom?

Ja, den internationella titeln är Master of Science in Forestry.

Lön före skatt

Se under naturvetare.

Arbetsmarknaden

För nyexaminerade: Idag balans på arbetsmarknaden (det finns ungefär lika många utbildade som det finns jobb).

För erfarna: Idag balans på arbetsmarknaden.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>