Kiropraktor

Kiropraktor

Verksamhetsområdet omfattar diagnostik, förebyggande åtgärder och behandling av funktionella besvär från rörelseapparaten. En kiropraktor fokuserar på att förbättra kroppens funktion och dess relation till nervsystemet.

Var och hur kan man arbeta som kiropraktor?

En kiropraktor är specialiserad på behandling av besvär i rörelseapparaten. De vanligaste problem en kiropraktor behandlar är ryggsmärta, nack- och axelbesvär, huvudvärk av olika typer, yrsel, idrottsskador samt arm-, ben- och bäckensmärtor.

Kiropraktorn använder olika metoder för att återställa rörligheten i kroppens alla leder så att patientens funktion återgår till det normala.

Många kiropraktorer arbetar förebyggande för att förhindra återfall genom tips och råd angående arbete, fritid och träning samt övningar.

De flesta kiropraktorer driver sin egen privata klinik medan andra jobbar i team på en större klinik.

I Sverige finns det idag cirka 650 legitimerade kiropraktorer. Av dessa har drygt 200 en utländsk examen.

Yrkeskåren står under Socialstyrelsens tillsyn och arbetar under de lagar som gäller för svensk hälso- och sjukvård.

Sedan 2006 är kiropraktor en skyddad yrkestitel.

På senare år har företagshälsovård, landsting och privata gruppmottagningar visat ett ökat intresse för kiropraktik, så möjlighet finns även att arbeta i nära samarbete med andra yrkesgrupper.

Kiropraktorer har också en internationell arbetsmarknad.

Utbildning

Om du som svensk vill utbilda dig till legitimerad kiropraktor med akademisk examen, finns det idag endast ett alternativ att studera utomlands vid godkända universitet/högskolor. Det finns också en svensk utbildning, utan högskolepoäng. Både den svenska och de utländska utbildningarna leder till legitimation i Sverige. Läs mer under rubriken ”Här kan du studera”.

Utbildningen utgörs av både teoretiska ämnen och praktiska moment. Huvudämnena är anatomi, fysiologi, biokemi, biomekanik, neurologi, ortopedi, reumatologi, patologi, radiologi, diagnostik, forsknings-metodik samt kiropraktisk teori och behandlingsmetoder.

I utbildningen ingår även handledd praktisk tjänstgöring i form av patientundersökning och behandling i skolans regi.

När du erhållit din examen i utlandet påbörjar du din ettåriga praktiktjänstgöring där nio månader sker under en legitimerad kiropraktors handledning och tre månader inom svensk hälso- och sjukvård.

Som svenskutbildad söker du legitimation hos Socialstyrelsen direkt efter examen.

Centrala Studiestödsnämnden (CSN) beviljar studiemedel för studier vid godkänd kiropraktorutbildningar, såväl i Sverige (4 av 5 år) som i utlandet (hela studietiden).

Utbildningens längd

Utbildningen vid de utländska lärosätena är fem år och 200 högskolepoäng. Den svenska utbildningen är även den på 5 år men utan högskolepoäng.

Här kan du studera

I utlandet finns godkända kiropraktorutbildningar som leder till akademisk examen bland annat i Danmark, England, Frankrike, USA, Kanada, Nya Zeeland och Australien. En lista på godkända skolor finner du på www.kiropraktorutbildning.se.

Den närmaste utländska utbildningen ligger i Danmark och är dessutom den enda kiropraktorutbildning som är statligt finansierad, vilket betyder att man som svensk inte betalar kursavgifter.

I Sverige finns kiropraktorutbildning endast vid Skandinaviska kiropraktorhögskolan i Solna. Utbildningen är femårig och innehåller både teori och praktiktjänstgöring.

Efter avslutad godkänd utbildning får man legitimation som kiropraktor utfärdad av Socialstyrelsen.

Utbildningen är avgiftsbelagd och till stor del studiemedelsberättigande.

Inriktningar & vidareutbildning

Som utbildad kiropraktor finns det möjlighet att specialisera sig inom många områden så som neurologi (läran om nervsystemet), ortopedi, idrottsmedicin, pediatrik (behandling av barn), radiografi (att ta röntgenbilder) och radiologi (hur man läser röntgenbilder).

Vidareutbildning erbjuds kontinuerligt både i Sverige och utomlands inom kiropraktiska specialtekniker, nya diagnostiska metoder samt i olika medicinska ämnen som berör kiropraktik.

Du kan även forska inom kiropraktik om du har en akademisk examen och det finns kiropraktorer som har doktorerat.

Särskild behörighet

Grundläggande behörighet krävs för alla högskoleutbildningar.

Danmark (Sdu): Områdesbehörighet 11

England (aecc): Områdesbehörighet 12.

Sverige (Scc): Områdesbehörighet 12.

Läs mer om behörighet i avsnittet ”Fakta om högskolestudier”. Kolla med respektive högskola/universitet då variationer kan förekomma.

För övriga godkända universitet gå gärna in på www.lkr.se och klicka på utbildning.

Utlandsstudier

Se avsnittet ”Här kan du studera”.

Det brukar finnas möjlighet till utbyte med andra länder när du studerar på grundnivå. Kontakta det lärosäte du vill läsa vid för mer information.

Blir din svenska utbildning giltig internationellt och tvärtom?

Din utländska examen är giltig i hela världen, inklusive Sverige. Med en sådan examen har du även tillgång till internationella och svenska vidareutbildningar.

Din svenska utbildning är giltig i Skandinavien samt i länder där kiropraktoryrket inte är statligt reglerat. Med en sådan examen har du tillgång till svenska vidareutbildningar, men tillgången till internationella vidareutbildningar är begränsad.

Lön kiropraktor

Ingångslönen under praktiktjänstgöringen för en kiropraktor är cirka 23 000 kronor/månad. Inkomstmöjligheterna är mycket goda men varierar beroende på egen arbetsinsats då de flesta leg. kiropraktorer arbetar som egenföretagare. Medianinkomsten efter 10 år för en kiropraktor är cirka 38 000 kronor/månad.

Arbetsmarknaden för kiropraktorer

För nyexaminerade: Idag liten konkurrens om jobben (det finns fler jobb än utbildade).

För erfarna: Idag liten konkurrens om jobben.

Bra länkar

Wikipedia
Kiropraktcentrum – Vad gör en kiropraktor
Kirohälsan - Vad är kiropraktik?

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>