Kulturyrken

Flera olika yrken ryms under begreppen kulturförmedlare/kultur-producent. Kultursekreterare, kulturstrateg, kulturadministratör och hemslöjdskonsulent är några.

Yrkena spänner över ett stort och varierat område och går ut på att skapa möten mellan människor och olika kulturföreteelser.

Var och hur kan man arbeta?

Kulturförmedlare och kulturadministratör

Arbetar med kommuners och områdens kulturella verksamhet och förmedlar bland annat kulturupplevelser till barn och unga. Verksamhet bedrivs oftast inom kulturförvaltningar men även inom studieförbund, kulturstiftelser och andra organisationer inom den privata sektorn.

Kulturproducent

Arbetsuppgifterna går ofta ut på att projektleda olika typer av kultursatsningar inom såväl kommuner och landsting som inom privat sektor.

Kulturstrateg

Arbetar med övergripande kulturpolitiska frågor. Är ofta involverad i såväl varumärkesbyggande, kulturplanering och utvecklingsfrågor.

Hemslöjdskonsulent

I varje län finns det två eller flera hemslöjdskonsulenter. Ansvaret är uppdelat mellan hårdslöjd och textilslöjd. Konsulenten har ett regionalt uppdrag att väcka intresse för och förmedla kunskap om hemslöjd samt att ta tillvara det levande slöjdkunnandet.

Länshemslöjdskonsulenter arbetar utifrån det egna länets traditioner och behov för att hemslöjden ska leva vidare både som kulturyttring och som näringsgren. Detta sker genom information och pedagogisk verksamhet för att stimulera och väcka intresse för hemslöjdsverksamhet.

Du kan läsa om dessa yrken på:

www.dik.se

Utbildning

För att arbeta inom kulturproduktion krävs en utbildning med huvudämne inom humaniora.

Utbildningens längd

Utbildningarna tar mellan 3-5 år. Det är inte ovanligt att utbildningarna är tvärvetenskapliga där både ämnen som ekonomi, marknadsföring och kultur studeras.

Hemslöjskonsulenter utbildas från och med hösten 2011 vid utbildningen Ledarskap i slöjd och kulturhantverk vid Göteborgs universitet.

Här kan du studera

De flesta universitet och högskolor har kurser och program inom området. Gå in påwww.studera.se för att läsa mer.

Särskild behörighet

Ofta krävs enbart grundläggande behörighet men vissa utbildningar har högre krav. Se vad som gäller för den utbildning du är intresserad av.

Kolla med respektive högskola/universitet eftersom variationer kan förekomma!

Utlandsstudier

De flesta universitet och högskolor har utbyten med lärosäten runt om i världen.

Lön före skatt

Ingångslönen för nyexaminerade inom kultur under 2010 ligger runt 23 000 kr/mån. Många nyexaminerade börjar dock som assistenter och går då in på en lägre nivå. Efter 10 år som yrkesverksam är lönen mellan 23 000- 32 000 kr. Efter 20 år som yrkesverksam är lönen mellan 24 000- 37 000kr/mån.

Arbetsmarknad

För nyexaminerade: Idag överskott på arbetskraft (det finns fler utbildade än det finns jobb)

För erfarna: Idag överskott på arbetskraft

Du kan läsa om hur vi bedömer att arbetsmarknaden ser ut om 5 år i vår rapport. Framtidsutsikter som släpps med nya prognoser i slutet av november.

Leave a Reply