Landskapsarkitekt

Många landskapsarkitekter arbetar med utredning, planering och miljökonsekvensanalyser inför förestående förändringar i landskapet.

Det kan gälla till exempel planerad bebyggelse, vägdragningar eller rekreationsområden. Utformningen av bostads- och industriområdens gator och gårdar och av stadens offentliga platser, gator, torg och parker är andra viktiga arbetsområden för många landskapsarkitekter.

Läs mer under Arkitektyrken.

Leave a Reply