Lantmästare

Är du intresserad av miljö, affärer och livsmedelsproduktion? Lantmästare får en tvärvetenskaplig utbildning i biologi, ekonomi och teknik inom lantbruksområdet. Entreprenörskap och ekonomi går som en röd tråd genom utbildningen.

Var och hur an man arbeta?

Lantmästare finns framför allt inom lantbrukssektorn, men de kan också arbeta inom handeln och industrin samt på olika tjänsteföretag där de ofta arbetar med rådgivning gentemot lantbruksföretag. Lantmästare finns också på länsstyrelser, kommuner samt på naturbruksgymnasier som naturbrukslärare.

Många lantmästare driver egna företag eller jobbar med driftledning på lantbruksföretag. Andra arbetar med undervisning, rådgivning och marknadsföring. De kan också arbeta som djurskyddsinspektör, med biståndsarbete eller annat utlandsarbete samt med ekonomi och redovisning på bokförings- och konsultföretag.

Lantmästare finns ofta på ledande positioner. De vanligaste befattningarna är säljare, naturbrukslärare, rådgivare, produktchef och produktionsrådgivare. Naturvetarna uppskattar att det finns cirka 3 000 yrkesverksamma lantmästare

Utbildning

Lantmästarprogrammet ger en helhetsbild av lantbruksföretagande. Under utbildningen får du kunskap om företagsekonomi, redovisning, marknadsföring, företagsledning, juridik och teknik. Du lär dig också hur man bedriver rationell växtodling och animalieproduktion. Möjligheterna att knyta kontakter inom lantbruksbranschen är mycket goda bland annat tack vare att föreläsarna kommer från både forskningen och näringslivet.

Utbildningens längd

3 år, 180 högskolepoäng, ger en lantmästarexamen och kandidatexamen i lantbruksvetenskap, biologi, företagsekonomi eller teknologi.

Inriktningar & vidareutbildning

Det tredje året ger dig möjlighet att profilera dig på lantbruksvetenskap, företagsekonomi, biologi eller teknik. Du kan läsa fördjupningskurser inom företagsstyrning, ledarskap, växt- eller djurproduktion samt maskin- och byggnadsteknologi.

Här kan du studera

SLU, Alnarp utanför Lund/Malmö. Mer information hittar du på www.slu.se

Särskild behörighet

Grundläggande behörighet krävs för alla högskoleutbildningar. Matematik B, naturkunskap B, samhällskunskap A (områdesbehörighet 15). Dessutom krävs relevant yrkeserfarenhet. För mer information se www.slu.se.

Läs mer om behörighet i avsnittet ”Fakta om högskolestudier”. Kolla med respektive högskola/universitet då variationer kan förekomma.

Utlandsstudier

Kontakta SLU för mer information.

Blir din svenska utbildning giltig internationellt och tvärtom?

Se avsnittet om Utlandsstudier i inledningen för mer information.

Lön före skatt

Medianlön för lantmästare är 30 900 kr/mån och de allra flesta lantmästare tjänar från 25 400 till 45 000 kr/mån.

Arbetsmarknaden

För nyexaminerade: Idag balans på arbetsmarknaden (det finns ungefär lika många utbildade som det finns jobb).

För erfarna: Idag balans på arbetsmarknaden.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>