Logistiker

Logistiker är ett samlingsnamn för olika yrkesgrupper som styr flöden av material, information och betalningar inom och mellan företag och organisationer. Här ingår bland annat transportplanerare, informationslogistiker, inköpare och produktionsplanerare.

Var och hur kan man arbeta?

Logistiker finns i alla typer av organisationer och branscher, men kanske främst i tillverknings, tjänste och transportföretag. Som logistiker kan man även arbeta i IT-branschen och i offentliga sektorn.

Du hittar logistiker på alla nivåer, vilket betyder att man kan ha såväl operativa som strategiska arbetsuppgifter.

Logistik bygger på optimering och effektivisering av verksamheten. Logistiken får en allt större betydelse i företag och organisationer och logistikchefen sitter ofta i företagets ledningsgrupp.

Informationslogistiker

Informationslogistiker ser till att rätt information finns hos rätt person, på rätt sätt, i rätt tid, på rätt plats och till rätt kostnad. Informationslogistik är baserat på informatik och IT, men också logistik, ekonomi, processer och ledarskap. En Informationslogistiker har helhetssynen och samtidigt kunskap för att samspela med andra specialister och bygger nödvändiga bryggor mellan de olika pusselbitarna i en verksamhet – ledning, funktioner, avdelningar, processer, nätverk, länder och kulturer.

Inköpare

Inköpare arbetar med att säkra försörjningen av varor och tjänster från leverantörer. Inom offentlig sektor kallas inköpare ofta för upphandlare. Inköpare och upphandlare ansvarar för valet av leverantör och har både kontakt med befintliga leverantörer och söker nya leverantörer. Både befintliga och nya leverantörer utvärderas. Leverantörerna bedöms utifrån kraven på kvalitet, pris och leveransprecision.

Transportplanerare

En transportplanerare planerar och styr materialflöden mellan företag. Transportplanerare på tillverkande/säljande företag ansvarar för att de varor som tillverkas och säljs transporteras effektivt. Transportledare vid godsförmedlingsföretag, lastbilscentral eller åkerier har motsvarande uppgifter men åt olika kunder.

Produktionsplanerare

Produktions planerare planlägger produktionen av varor eller tjänster på både kort och lång sikt. De fungerar som en länk mellan marknadsavdelningen och produktionen och ansvarar för att planera produktionen optimalt.

Utbildning

Utbildningens längd

Ett kandidatprogram är 3 år (180 högsko lepoäng). Civilekonomprogrammet är 4 år (240 högskolepoäng). Högskoleingenjörsprogrammet är 3 år (180 högskolepoäng). Civilingenjörsprogrammet är 5 år (300 högskolepoäng). Den som har en kandidatexamen kan bygga på den med 1 år för att få en magisterexamen eller 2 år för att få en masterexamen. På forskarnivå finns licentiatexamen och doktorsexamen, som omfattar 2 respektive 4 år. Det finns också olika yrkesutbildningar och Kvalificerade Yrkesutbildningar (KY) i logistik. De har olika längd men är upp till 2 år.

Inriktningar & vidareutbildning

Logistikutbildningar har oftast ekonomisk eller teknisk inriktning. Det finns särskilda utbildningsprogram i logistik, till exempel transportlogistik eller informationslogistik, men ämnet erbjuds också som inriktning inom andra program, som sjöfart och logistik. På flera lärosäten finns logistik som fördjupning i civilekonom och ekonomutbildningarna (se Civilekonom/Ekonom) eller högskole- och civilingenjörsprogrammen (se Högskoleingenjör och Civilingenjör). Det finns också systemvetenskapliga utbildningar med inriktning logistik (se Systemvetare).

Flera högskolor och universitet erbjuder påbyggnadsutbildningar i form av magister- och masterprogram.

Här kan du studera

Det finns flera lärosäten som erbjuder en ren logistikutbildning, några exempel är universiteten i Göteborg och Umeå, högskolorna i Gävle, Jönköping, Malmö, Skövde, Södertörns högskola och Linnéuniversitetet (Kalmar/Växjö).

En del lärosäten erbjuder logistik inom civilekonom och ekonomutbildningarna, bland andra högskolan i Halmstad, universiteten i Göteborg och Umeå och Linnéuniversitetet (Kalmar/Växjö), medan till exempel Chalmers tekniska högskola, universiteten i Linköping och Lund, Mälardalens högskola (Eskilstuna/Västerås), Högskolorna i Borås och Jönköping erbjuder logistik inom ramen för sina högskole- eller civilingenjörsutbildningar.

Det finns också systemvetenskapliga utbildningar med inriktning logistik, såsom E-logistik och IT vid Högskolan i Skövde.

Flera högskolor och universitet har påbyggnadsprogram i logistik och många lärosäten erbjuder också fristående kurser i ämnet. Centrum för informationslogistik (CIL) i Ljungby utbildar informationslogistiker. CIL är ett samarbete mellan Högskolan i Halmstad, Internationella Handelshögskolan i Jönköping, Linnéuniversitetet (Kalmar/Växjö), näringsliv och offentlig sektor i regionen. Läs mer om utbildningarna på respektive universitets eller högskolas hemsida och på www.studera.nu och om yrkesutbildningar och KY-utbildningar på www.yhmyndigheten.se

Särskild behörighet

Grundläggande behörighet krävs för alla högskoleutbildningar. Områdesbehörighet varierar mellan 4 – 9.

Läs mer om behörighet i avsnittet ”Fakta om högskolestudier”. Kolla med respektive högskola/universitet eftersom variationer förekommer!

Utlandsstudier

Det brukar finnas möjlighet till utbyte med andra länder när du studerar på grundnivå. Det kan man göra på olika sätt, exempelvis:

  • Delta i ett utbytesprogram som anordnas av din högskola eller ditt universitet. Fördelen med detta är att du oftast får tillgodoräkna dig studierna i din svenska utbildning. Du behöver som regel inte heller betala undervisningsavgifter i de länder som har sådana. Kontakta de högskolor och universitet som du är intresserad av för mer information om möjligheter till utbytesstudier.
  • Ordna allting på egen hand och själv söka till ett utländskt universitet. Väljer du det alternativet måste du noggrant undersöka om du får tillgodoräkna dig de utländska poängen i din svenska examen. Ta alltid reda på vad som gäller innan du reser iväg Möjlighet till mastersutbildning utomlands finns efter genomförd kandidatutbildning. Kontakta det lärosäte du vill läsa vid för mer information

Blir din svenska utbildning giltig internationellt och tvärtom?

Se avsnittet om Utlandsstudier i inledningen för mer information.

Lön före skatt

Lönen beror på många olika faktorer, till exempel vilken typ av organisation det gäller – privat eller offentlig sektor, industriföretag eller konsultverksamhet – var i landet du jobbar, tidigare erfarenheter och din position i företaget eller organisationen.

2010 var månadslönen (median) för nyexaminerade logistiker med civilekonom-/ekonomexamen 24 920 kr och 10 år efter examen är medianlönen 40 461 kr.

Medianlönen 2010 för logistiker med civil-/högskoleingenjörsexamen med upp till fem års erfarenhet var ca 31 000 respektive 28 000 kr/månad enligt Sveriges Ingenjörers lönestatistik. Med 10-15 års yrkeserfarenhet var medianlönen 46 000 respektive 39 000 kronor. För civilingenjörer med 20-25 års erfarenhet var medianlönen 58 000 kronor.

Arbetsmarknad

Arbetsmarknaden för logistiker ligger i linje med dem som har Civilekonom/ Ekonomexamen respektive Civil-/Högskoleingenjörsexamen. Läs mer under dessa rubriker.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>