Logoped

Logoped

Som logoped arbetar du med att stödja människor i alla åldrar som av en eller annan anledning har svårt att kommunicera, det vill säga har brister vad gäller röst, tal, språk, samspel med andra eller stamning. Även att stödja personer som har svårt att äta och svälja ingår i logopedernas verksamhetsområde. De arbetar även med barn och unga med hörselproblem och/eller cochleaimplantat.

Var och hur kan man arbeta som logoped?

Logopeder arbetar med att utreda, ställa diagnos och behandla olika typer av kommunikationsproblem. Vanligast är att arbete inom hälso- och sjukvård till exempel vid sjukhusens logopedmottagningar och i olika rehabiliteringsverksamheter. Många arbetar också inom habiliteringen, en verksamhetsform till stöd för barn och vuxna med varaktiga funktionsnedsättningar, t ex autismspektrumstörningar, utvecklingsstörning och Cerebral Pares. I arbetet inom habilitering arbetar logopeder även med kommunikationshjälpmedel och alternativa kommunikationssätt.

Logopeder ingår ofta i team och arbetar i samverkan med andra medicinska eller paramedicinska yrkesgrupper, till exempel läkare, psykologer och arbetsterapeuter. Skolan blir en allt vanligare arbetsplats för logopeder där de arbetar med utredning, hjälpmedelsordination och behandling av elever med språkstörning och läs och skrivsvårigheter . I specialverksamheter för barn med språkstörningar, språkförskolor och språkklasser är logopeder viktiga.

Förebyggande och rådgivande verksamhet genom information till andra yrkesgrupper, anhöriga och allmänhet är en viktig del av logopedens arbetsuppgifter. De kan också ägna sig åt undervisning och forskning. Vissa befattningar kräver forskarutbildning. Konsult och handledningsverksamhet blir allt vanligare. Få arbetar ännu i samhällssektorer utanför den offentliga sektorn.

I arbetet som logoped kommer du i nära kontakt med människor, vilket ställer stora krav på din sociala förmåga. Det finns drygt 1 700 legitimerade logopeder på arbetsmarknaden i dag.

Utbildning – Logoped

Utbildningen är tvärvetenskaplig och omfattar studier i bland annat psykologi, fonetik, allmän språkvetenskap, logopedi och medicin.

För att få arbeta som logoped krävs legitimation. Detta ansöker man om hos Socialstyrelsen efter genomgången utbildning och godkänd examen.

Utbildningens längd

Logopedutbildningen omfattar 240 hp, det vill säga fyra års heltidsstudier.

Här kan du studera

Utbildningsorterna är Göteborg, Linköping, Lund, Stockholm (Karolinska Institutet), Umeå och Uppsala. Frekvensen för antagning varierar mellan de olika utbildningsorterna.

Kontrollera alltid på högskoleverkets hemsida www.studera.nu eller respektive högskolas hemsida för aktuell information.

Särskild behörighet

Grundläggande behörighet krävs för alla högskoleutbildningar. Områdesbehörighet 16.

Läs mer om behörighet i avsnittet “Fakta om högskolestudier”. Kolla med respektive högskola/universitet då variationer kan förekomma.

Utlandsstudier

Viss praktik på den svenska logopedutbildningen kan göras utomlands. Det är dock viktigt att tänka på att yrket är väldigt språkberoende vilket gör att du måste behärska språket i det land du arbetar i synnerligen väl. Den svenska utbildningen har hög status internationellt då man i Sverige har fyra års universitetsutbildning.

Lön logoped

Ingångslönen för en nyexaminerad logoped under 2011 låg mellan 24 800 och 28 000 kr/mån, medianlönen var 26 500 kr/mån. 10 år efter examen är medianlönen 30 100 kr/ mån. 20 år efter examen är medianlönen 31 600 kr/mån.

Arbetsmarknad för logopeder

För nyexaminerade: Idag balans på arbetsmarknaden (det finns ungefär lika många jobb som utbildade).

För erfarna: Idag viss liten konkurrens om jobben.

Bra länkar

Wikipedia
SACO
abclogopedtjänst

Leave a Reply