Lots

Lotsens uppgift är att hjälpa fartygs befälhavare att framföra fartyg i farleder till och från hamnar samt med förtöjning och manövrering i hamnarna.

Var och hur kan man arbeta?

För att öka miljö och sjösäkerheten i våra farvatten har Sverige infört lotsplikt, vilket innebär att fartyg över vissa storlekar, som fastställs i förhållande till farledernas svårighetsgrad, är skyldiga att anlita lots. Lotsen befinner sig då han lotsar på fartygets

Så kallad utsjölotsning i Östersjön, Öresund, Kattegatt och Skagerack förekommer också för fartyg med särskilt stor djupgående eller med ovan besättning. Från lotstjänst finns möjlighet att övergå till andra befattningar på Sjöfartsverket. Arbetsgivare är Sjöfartsverket.

Lotsens yrke är unikt. Någon direkt koppling till annat finns inte. Detta betyder dock inte att man inte kan vidareutbilda sig till annat inom sjöfartsnäringen, till exempel inom hamn, transport eller den juridiska sektorn inom sjöfarten.

Utbildning

För att bli lots fordras sjökaptensexamen, 180 hp, samt sjökaptensbrev som erhålls efter styrman/befälhavarepraktik i sex år efter examen. I dag fordras ca 10 års total fartygstjänst inklusive utbildning innan lotstjänst kan påräknas. Utbildningen till lots ges av arbetsgivaren och tar ett till fem år. Det är till övervägande del en praktisk utbildning på de fartyg och farleder man sedan ska lotsa.

Utbildningens längd

Sjökaptensutbildningen omfattar 180 hp.

Särskild behörighet

Grundläggande behörighet krävs för alla högskoleutbildningar.

Du måste vara aktivt sjöbefäl med sjökaptensbrev.

Läs mer om behörighet i avsnittet ”Fakta om högskolestudier”. Kolla med respektive högskola/universitet då variationer kan förekomma.

Utlandsstudier

Se Allmän information för utlandsstudier.

Blir din svenska utbildning giltig internationellt och tvärtom?

Det går att använda sin sjökaptensexamen och lotsutbildning utomlands. Det är dock olika regler för olika länder. Svenska sjökaptener och svenska lotsar har utbildat sig till lotsar i andra länder.

Lön före skatt

Ingångslön (median): 29 000 kronor/ månad.

Median efter 10 år: ca 36 000 kronor/ månad.

Median efter 20 år: ca 39 800 kr/månad.

Lönen är till viss del individuell. Anställd lots har efter grundutbildning på sjötrafikområdet, rörliga tillägg på mellan 8 000 och 14 000 kr/mån och vissa lotsar har dessutom fasta tillägg på mellan 900 och 4 350 kr/mån. Lotsarna pensioneras vid 60 års ålder

Arbetsmarknaden

För nyexaminerade: Idag balans på arbetsmarknaden (det finns ungefär lika många utbildade som det finns jobb).

För erfarna: Idag balans på arbetsmarknaden.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>