Marknadsförare

Som marknadsförare kommunicerar man fördelarna med en idé, vara eller tjänst i syfte att skapa intresse och sälja. Arbetet som marknadsförare innebär många kontakter med människor och förutsätter god kommunikationsförmåga.

Marknadsförare

Arbeta som marknadsförare

Marknadsförarens huvuduppgift är att från en idé skapa och sjösätta en marknadsplan för produkter eller tjänster åt ett företag eller en organisation. 
Marknadskampanjer genomförs ofta i samarbete med en reklambyrå.
Målet kan vara att öka försäljningen och stärka varumärket.

Eller så kan det handla om att marknadsföra en idé eller ett beteende.

Om man är marknadsförare på ett större företag är man ofta del av en marknadsavdelning, där flera personer samarbetar. Man kan också vara ensam ansvarig för marknadsföringen i organisationen. Den viktigaste uppgiften är att skapa publicitet och uppmärksamhet för varor eller tjänster. Presskontakter och nätverksarbete är två grundläggande arbetssätt.

Marknadsförarens jobb kan innehålla många olika arbetsuppgifter och omfatta alla led i marknadsföringen. Kreativitet, problemlösning, nytänkande och allmänbildning är värdefulla egenskaper i yrket. Det gäller att ha bra känsla för när och hur kampanjen ska sjösättas. Målet är att försöka få rätt produkt eller tjänst till kunden på rätt plats vid rätt tidpunkt. Då är chanserna goda för att strategin lyckas.

Internet, direktmarknadsföring, tidningar, radio, TV och kampanjer på offentliga platser är användbara kanaler. Det gäller att försöka få rätt produkt eller tjänst till kunden

Som marknadsförare kan man också hålla i marknadsanalyser och marknadsundersökningar, vilket innebär att man undersöker marknaden för företagets produkter eller tjänster. Enkäter, fokusgrupper och gallupundersökningar är vanliga verktyg marknadsförare arbetar med. Målet är att ta reda på hur marknadsföringen bäst ska utformas eller hur produkterna kan förbättras för att de ska sälja mer. Det gäller att genom olika aktiviteter stärka varumärket dvs. att få omvärld och kunder att se positivt på den tjänst eller produkt som marknadsförs. 

Marknadsföraren kan även göra kalkyler och sätta priser på olika produkter för att uppnå god lönsamhet. Uppgiften är då att tänka efter hur företagets affärsidé ska konkretiseras i mål och budskap till personalen eller omvärlden. 

Som marknadsförare måste man vara bra på att planera sitt arbete. Man måste kunna försäljning och kunna hitta säljargument. Därför är det en fördel om man har erfarenhet av försäljning. Marknadsföraren behöver ha känsla för grafisk form och vara bra på att uttrycka sig, både muntligt och skriftligt. Som marknadsförare kan man också kallas marknadskoordinator,marknadsanalytikermarknadschef ellermarknadsplanerare. Se även yrket marknadsassistent.

Många marknadsförare arbetar på informations eller marknadsavdelningar på företag, myndigheter, kommuner och organisationer. Ofta arbetar man i projekt där en kampanj för en vara eller tjänst har en budget och tidsramar som ska hållas. Marknadsförare med grafisk utbildning kan till exempel arbeta på ett tryckeri, en reklambyrå eller som ansvarig för trycksaker eller andra media på ett företag eller en organisation. På reklambyråer arbetar många som copywriters som skriver texter och som formgivare av bild och text eller av en produkt. Vanliga utbildningar är Civilekonom/EkonomKommunikationsyrkenSamhällsvetare. Läs mer under de rubrikerna.

Utbildning – Marknadsförare

De som arbetar med marknadsföring har ofta högskoleutbildning. Ofta kombineras högskoleutbildning i ekonomi, samhällsvetenskap eller teknik med marknadsföring och reklam. Att ha praktisk erfarenhet från försäljning och journalistik är värdefullt. Ofta är en teknisk utbildning, branschkunskap, kunskaper om informationsteknik och språkkunskaper bra meriter.

Vid några universitet och högskolor finns utbildningsprogram som är speciellt inriktade på marknadsföring. Det går också att välja marknadsföring som fördjupning inom ett ekonomprogram. Det går även att själv kombinera kurser i marknadsföring och andra ämnen till en examen. 
För information om utbildningar och behörighetskrav, seutbildningsinfo.se samt studera.nu

Lämplig utbildning kan också finnas inom Yrkeshögskolan

Utbildning finns också vid några fristående skolor och institut.

Att tänka på om du vill jobba som marknadsförare

Som marknadsförare bör man uppskatta utåtriktat arbete med mycket kontakter.
Tidspress och arbetstoppar med övertid förekommer i samband med events och slutförande av kampanjer.
Kreativitet och allmänbildning är egenskaper som en marknadsförare har stor nytta av.
Planerings- och organisationsförmåga är en fördel då mycket arbete bedrivs i tidsmässigt avgränsade projekt.

Bra länkar

Fackförbundet Unionen 

Sveriges Marknadsförbund 

Jusek 

Civilekonomerna 

Karriär i handeln

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>