Meteorolog

Meteorolog

Arbetet som meteorolog

Som meteorolog jobbar du med att beräkna och förutsäga väder och klimat. Dina viktigaste uppgifter är att göra prognoser samt att genomföra undersökningar av väder och klimat över längre tid.På SMHI arbetar man med att göra prognoser på både kortare och längre tid. I detta arbete används radar- och satellitteknik. På SMHI bearbetas informationen från satelliterna så att man direkt på datorns bildskärm kan se vilka väderförhållanden som råder.

Med datorns hjälp räknar du sedan ut hur temperatur, vind, moln och fuktighet kommer att förändras och översätter dessa uppgifter till en väderprognos. Väderprognoserna är ett måste för sjö- och luftfart, vägmyndigheter, lantbruk, skogsbruk och byggföretag vilka köper väderprognoserna från SMHI. De senaste åren har energibolagen visat ett ökat intresse för hur väder påverkar energiförbrukningen och därmed energipriset. Via massmedierna rapporterar de också vädret till allmänheten.

Marinmeteorologer är specialiserade på att göra prognoser för vindar, strömmar, vattenstånd, isbildning och risk för nedisning till havs.

Många arbetar också med miljövård och i konsultverksamhet. Du kan till exempel undersöka och beskriva hur luftföroreningar sprids genom atmosfären, omvandlas och sedan faller ner på jorden med regn eller snö. På uppdrag av företag och myndigheter utför meteorologer dimensioneringsberäkningar för byggverksamhet (broar och byggnader) och för vindkraftsverksamhet. 

Du kan också forska och undervisa på universitetens meteorologiska institutioner. Då kan du till exempel forska om hur man utvecklar väderprognoserna eller fördjupa dig i andra frågor som gäller klimat och miljö. 

En grupp av meteorologer är försvarsmeteorologerna, som dessutom får en officersutbildning i samband med sin akademiska examen. Deras största uppgift är att ta fram väderprognoser för olika förband inom försvaret. En viktig uppgift har tillkommit då försvarsmeteorologer också tar fram väderunderlag för de förband som verkar i utlandsstyrkan. 

I Sverige finns cirka 250 meteorologer varav cirka 60 är försvarsmeteorologer. Vid universiteten i Stockholm och Uppsala finns cirka 25 lärare och forskare. I övrigt arbetar de flesta meteorologer för SMHI.

Utbildning

För att bli meteorolog studerar man fysik vid ett universitet. Det finns olika program, men i huvudsak inleds utbildningen med att man studerar vid fysikerprogrammet. Efter den tre år långa kandidatnivån går man exempelvis ett masterprogram, en tvåårig påbyggnad, med inriktning mot meteorologi. 

Se studera.nu för information om utbildningarna. Kontakta utbildningsanordnarna för information om aktuella behörighetskrav. 

På Försvarsmaktens hemsida finns information om utbildning till försvarmeteorolog.

Att tänka på om du vill bli meteorolog

Det förekommer skiftarbete.
För att bli meteorolog i försvaret ställs särskilda fysiska krav.
Flygtjänst är en del av jobbet som försvarsmeteorolog.

Bra länkar

Naturvetarna
SMHI, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
Försvarsmakten


Läs mer om det här yrket under Fysiker.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>