Miljövetare

Miljövetare

Som miljövetare ser du helheten i naturen. Miljövetare analyserar och beskriver vilka effekter olika handlingar får för miljön. De hjälper myndigheter och företag att arbeta på ett hållbart sätt.

miljövetare

Var och hur kan man arbeta som miljövetare?

Miljövetare arbetar idag framför allt som administratörer, handläggare och beslutsfattare inom industri men även som konsulter. Många jobb finns också inom kommuner och myndigheter. De kan jobba som miljöchefer, miljöstrateger, miljö- och hälsoskyddsinspektörer etc. De arbetar med att försöka lösa miljöproblem genom olika styrmedel som t.ex. miljörevision och miljöcertifiering. Rådgivning, information och utbildning kring miljöfrågor är andra viktiga uppgifter. Ofta arbetar miljövetaren med miljöanalys, -ledning, -samordning och anpassning.

Utbildning – miljövetare

För att arbeta som miljövetare behöver du en tvärvetenskaplig utbildning. Förutom naturvetenskapliga ämnen innehåller utbildningarna ofta teknik, samhällsvetenskap, juridik, miljöpolitik, beteende, kommunikationsvetenskap, pedagogik, ekonomi och entreprenörskap.

Det finns ett mycket stort utbud av miljöutbildningar och olika utbildningar har ofta olika inriktning. På många naturvetenskapliga utbildningar finns dessutom möjligheten att inrikta studierna mot miljövetenskap. Även agronom-, skogsvetare-, landskapsarkitekt- eller civilingenjörsutbildningar kan leda till arbete på miljöområdet.

Utbildningens längd

Se under naturvetare.

Inriktningar & vidareutbildning

Atmosfärsvetenskap, ekotoxikologi, energiteknik, miljö- eller ekoteknik, vattenförvaltning, miljöstrategisk styrning, hållbar utveckling, naturvård samt samhällsplanering är exempel på olika inriktningar du kan välja inom miljövetenskap.

Här kan du studera

Miljövetarutbildningar av olika slag finns på de flesta universitet och högskolor, se www.studera.nu. Leta även efter utbildningar med namn som börjar på natur, eko osv.

Särskild behörighet

Vilka krav som ställs på de olika utbildningarna varierar, men du bör vara uppmärksam på att brister i din naturvetenskapliga allmänbildning kan få konsekvenser för dina framtida möjligheter till studier och arbete.

Utlandsstudier

Se under naturvetare.

Blir din svenska utbildning giltig internationellt och tvärtom?

Se under naturvetare samt avsnittet om utlandsstudier i inledningen för mer information.

Lön för miljövetare

Se under naturvetare.

Arbetsmarknaden för miljövetare

För nyutexaminerade: Idag balans på arbetsmarknaden (det finns ungefär lika många utbildade som det finns jobb)

För erfarna: Idag balans på arbetsmarknaden

Bra Länkar

Lönestatistik – Miljövetare
Miljövetare

Leave a Reply