Musei- & Kulturmiljöyrken

Inom musei- och kulturmiljösektorn arbetar antikvarier, byggnadsantikvarier, curatorer, intendenter, konstpedagoger, konservatorer, musei- och kulturarvspedagoger och hemslöjdskonsulent.

Deras uppgifter går ut på att vårda och bevara, utforska och kartlägga, kommunicera och levandegöra vårt kulturarv.

Var och hur kan man arbeta?

Museiyrkenas kompetenser spänner över ett brett verksamhetsområde. Några arbetar med att samla in och dokumentera föremål, andra med att producera utställningar. Museipedagogerna arbetar med undervisning, guidning och programverksamhet. Konservatorerna ansvarar för samlingarnas tillstånd vid till exempel magasinering och transporter.

Att arbeta med kulturmiljövård innebär att man vårdar och bevarar vårt kulturarv. Inom kulturarvsområdet arbetar bland annat arkeologer (se egen rubrik i boken) som på ett eller annat sätt arbetar med utgrävningar och bevarade av artefakt som återfinns.

Många som arbetar inom detta område kan arbeta inom flera olika sektorer. Vanligt är det också att personer som studerat dessa ämnen arbetar hos arbetsgivare inom t ex näringslivet och den privata sektorn.

Antikvarie

Arbetar vid kulturhistoriskt museum eller annan kulturvårdande myndighet, ofta med ansvar för arkeologiska utgrävningar, restaureringar av byggnader och andra frågor inom kulturmiljövården vilka direkt eller indirekt är underställda kulturminneslagen.

Byggnadsantikvarie

En byggnadsantikvarie arbetar med att genomföra antikvariska förundersökningar, som redovisar en bebyggelsemiljös kvalitéer och brister samt identifierar dess kulturhistoriska värde.

Kulturmiljövård bedrivs inom museerna men även inom Länsstyrelsen, Riksantikvarieämbetet samt inom den privata sektorn så som arkitektkontor.

För de byggnadsantikvarier som arbetar med uppgifter direkt relaterade till plan- och bygglagen krävs certifiering. Läs mer i Boverkets föreskrifter KUL2 på www.boverket.se

Curator

Person som anordnar konst- och kulturutställningar. Curatorns roll är vanligen att skapa en utställning med ett visst tema och att välja ut konstnärer eller utställningsföremål till denna. En curator arbetar ofta på frilansbasis.

Intendent

Person med uppgift att förestå eller förvalta t.ex. ett museum.

Konstpedagog

Undervisar för att öka förståelsen för konst

Konservator

Person med uppgift att bevara och, så långt hänsyn till autenticiteten medger det, också till ursprungligt utseende återställa konstföremål, antika och konstnärliga möbler och textilier, zoologiska preparat etc.

Museipedagoger

Planerar och genomför pedagogisk verksamhet på museer.

Utbildning

Utbildningens längd

För att arbeta inom museiområdet krävs en examen inom något av ämnena arkeologi, konstvetenskap, etnologi, historia, idéhistoria eller museologi. För att arbeta med byggnadsvård och som konservator krävs studier inom dessa ämnen. Utbildningarna tar mellan 3-5 år.

Här kan du studera

De flesta universitet och högskolor av kurser och program inom området. Gå in på www.studera.se för att läsa mer.

Särksild behörighet

Kolla med respektive högskola/universitet för att se vad som gäller för den utbildning du är intresserad av.

Utlandsstudier

De flesta universitet och högskolor har utbyten med lärosäten runt om i världen.

Lön före skatt

Ingångslönen för nyexaminerade inom museiyrkena under 2010 ligger mellan 20 000 och 25 500 kr/mån. Många nyexaminerade börjar dock som assistenter och går då in på en lägre nivå. Efter 10 år som yrkesverksam är medianlönen 26 300 kr/mån. Efter 20 år som yrkesverksam är medianlönen 27 800 kr/mån.

Arbetsmarknaden

För nyexaminerade: Idag överskott på arbetskraft (det finns fler utbildade än det finns jobb)

För erfarna: Idag överskott på arbetskraft

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>