Naprapat

Naprapati innebär att diagnostisera, behandla och rehabilitera smärttillstånd och funktionella besvär i rygg, nacke, leder och muskler. Syftet är att lindra smärta och återställa funktion i kroppen.

Naprapati

Behandlingen sker genom manipulation av leder vilket innebär att man med en snabb rörelse återskapar den funktion som blivit begränsad. Man använder även mobiliseringstekniker som ett alternativ till manipulationsbehandling. Dessa behandlingsmetoder kombineras med mjukdelstekniker såsom massage och stretching. Naprapati är en form av manuell medicin vilket betyder att det mesta av behandlingen utförs med händerna.

Naprapaten fäster stor vikt vid att analysera och åtgärda de bakomliggande orsakerna till patientens besvär. Det kan exempelvis innebära att ta reda på om patientens arbetsställning är fel eller om problemet ligger i att patienten är otränad.
Behandlingen går även ut på att förebygga besvär hos patienten genom att lägga upp individuella träningsprogram och ge råd om vad patienten kan förändra för att minska risken för återkommande besvär.

Var och hur kan man arbeta naprapati?

Efter utbildningen väljer många att antingen starta en egen klinik eller att arbeta som anställd på en större klinik. På större kliniker arbetar man ofta i multidisciplinära team tillsammans med andra vårdgivare.. Behovet ökar inom idrottsrörelsen där många förbund, föreningar och även enskilda elitidrottare, idag anlitar naprapater. Företagshälsovård är ett annat starkt växande område där naprapater ofta arbetar i en tvärvetenskaplig miljö tillsammans med läkare och sjukgymnaster.

Jobbet är ett av Socialstyrelsen legitimerat yrke med skyddad yrkestitel och utgör därmed en del av svensk hälso- och sjukvård. De lyder under hälso- och sjukvårdslagen och står under Socialstyrelsens tillsyn.
I Sverige är naprapaterna den största yrkesgruppen inom avancerad manuell medicin. Det finns över 1 100 legitimerade naprapater i landet som tillsammans utför fler än 1,5 miljoner behandlingar per år.

Utbildning

Utbildningen omfattar 4 års heltidsstudier vid Naprapathögskolan i Stockholm. Utbildningen är studiemedelsberättigad via CSN och avgiftsbelagd. (CSN beviljar normalt merkostnadslån för större delen av terminsavgifterna).

Utbildningsprogrammet består av en teoretisk allmänmedicinsk grundutbildning och en specialistutbildning inom manuell medicin. Under hela utbildningen varvas teoretisk, praktisk och klinisk undervisning. En central del i utbildningen är ämnet klinisk naprapati där studenterna, får ta emot patienter vid högskolans klinik.

Efter fullgjord examen samt ett års handledd tjänstgöring inom svensk hälso- och sjukvård ansöker man om legitimation hos Socialstyrelsen.

Utlandsstudier

Finland: Kymmenedalens vårdhögskola Läs mer på www.kyamk.fi

USA: National College of Naprapathic Medicine Läs mer på www.naprapathicmedicine.edu

Lön

Medianlönen för en naprapat är 30.030 kr

Bra länkar

Svenska Naprapatförbundet, www.naprapater.se Naprapathögskolan, www.nph.se, Lönestatistik

Leave a Reply