Naturvetare

Naturvetare

Naturvetare är experter på de processer och regler som styr hur universum, Jorden och allt levande fungerar. Kunskaper som genom tiderna använts för att göra allas våra liv bättre. All teknik har sin grund i naturvetenskapen. Oavsett om det handlar om att utveckla en ny musiktjänst eller en ny metod för att behandla cancer. Inom branscher som skog, jordbruk, miljö, bioteknik, läkemedel, sjukvård, livsmedel samt it och telekom, finns många naturvetare. Läs mer under respektive yrke/ utbildningsområde.

Var och hur kan man arbeta som naturvetare?

Idag finns det i stort sett ingen bransch du inte kan arbeta som naturvetare. Vårt samhälle bygger på naturvetenskapliga framsteg och naturvetenskaplig kompetens behövs idag överallt. Inte minst för att lösa nya utmaningar inom miljö, hälsa och energi. Det är därför inte förvånande att naturvetarna finns på arbetsmarknadens alla sektorer. De flesta arbetar emellertid inom den privata sektorn. Inom forsknings och utvecklingsintensiva branscher, såsom life science, miljö, material, telekom och it har naturvetare en självklar plats. En del naturvetare väljer att arbeta som specialister andra är bredare och arbetar som projektledare, handläggare, koordinator eller chef. Rådgivar- och konsultrollen är vanlig, men det är också en tydlig trend att allt fler naturvetare efterfrågas inom handeln och som försäljare och marknadsförare. Naturvetare hanterar också ofta kvalitets och säkerhetsfrågor. En ökande andel naturvetare arbetar också med kommunikation på olika sätt. I journalistyrket finns exempelvis en hel del naturvetare idag och det faktum att de har läst såväl journalistik som naturvetenskap ger dem ett försprång i den hårda kampen om jobb i mediebranschen. Fler naturvetare behövs också som lärare och som politiker. Det finns idag endast runt 60 000 yrkesverksamma naturvetare i Sverige, vilket säger en del om vilka möjligheter som öppnas för den som satsar på att skaffa sig en unik och viktig kompetens.

Utbildning

En naturvetenskaplig utbildning ger en god grund för att lösa problem. Begreppsförståelse och träning av den analytiska förmågan är central oavsett kompetensområde. När du läser en naturvetenskaplig utbildning har du ofta stor frihet att själv välja dina kurser och på så sätt skaffa dig en egen profil. Det finns många olika utbildningsprogram i Sverige, men du kan också helt fritt sätta ihop din egen utbildning genom att läsa fristående kurser på en eller flera högskolor. Du kan antingen välja att specialisera dig inom ett område eller välja en mer generell inriktning av dina studier. Det finns också en del naturvetenskapliga yrkesutbildningar.

Utbildningens längd

Efter tre år tar du ut en kandidatexamen omfattande 180 högskolepoäng. Efter kandidatexamen fortsätter du troligen på avancerad nivå för att efter ytterligare två år eller 120 högskolepoäng ta ut en masterexamen. På vissa universitet och högskolor är det också möjligt att ta ut en magisterexamen omfattande 60 högskolepoäng efter ett års heltidsstudier på avancerad nivå. Se mer på www.studera.nu

Inriktningar & vidareutbildning

Några inriktningar är biologi, medicin, datavetenskap, fysik, geovetenskap, kemi, matematik, lantbruk, livsmedel och miljövetenskap. Det finns många lokala varianter som ofta är tvärvetenskapliga med en kombination av något eller några av dessa ämnen. Ungefär en fjärdedel av alla naturvetare fortsätter på en forskarutbildning och tar ut en licentiat- eller doktorsexamen. Närmare presentationer över olika naturvetenskapliga kompetenser och yrken finns under respektive yrke. Se www.studera.nu för en överblick av alla möjligheter.

Här kan du studera

Naturvetenskapliga utbildningar ges i form av program eller fristående kurser vid samtliga universitet och de flesta högskolor. För närmare information se www.studera.nu

Särskild behörighet

Grundläggande behörighet krävs för alla högskoleutbildningar. Ofta, men inte alltid måste du ha läst naturvetenskapliga ämnen på gymnasiet för att kunna antas till en naturvetenskaplig utbildning.

Läs mer om behörighet i avsnittet ”Fakta om högskolestudier”. Kolla med respektive högskola/ universitet då variationer kan förekomma.

Utlandsstudier

Det finns goda möjligheter att läsa hela eller delar av en naturvetenskaplig utbildning utomlands. De flesta svenska universitet och högskolor har väl utbyggda utbyten med universitet över hela världen.

Det brukar finnas möjlighet till utbyte med andra länder när du studerar på både grundnivå och avancerad nivå. Kontakta det lärosäte du vill läsa vid för mer information.

Blir din svenska utbildning giltig internationellt och tvärtom?

En av de stora fördelarna med att läsa naturvetenskap är att kunskaperna är internationellt gångbara och arbetsspråket oftast engelska. Många av de företag som naturvetare arbetar på har verksamhet utanför Sverige eller har utländska ägare. Den naturvetenskapliga forskningen är också mycket internationell och just möjligheten till utbyte med andra kulturer brukar lyftas fram som en stor tillgång av naturvetenskapliga forskare. Allt fler naturvetare arbetar också som utredare i olika internationella organisationer, och de har också alltid varit en central kompetens för svensk biståndsverksamhet.

Se även avsnittet om Utlandsstudier i inledningen för mer information.

Lön för naturvetare

Lönen varierar beroende på inriktningen på dina studier, vilka krav som ställs, hur mycket ansvar du har samt vilken arbetsmarknadssektor du kommer att arbeta inom. Vilken tjänst du har och var du är anställd kommer med andra ord att påverka din lön betydligt mer än ditt val av utbildning. Medianlönen för alla privatanställda naturvetare var 2011 38 700 kr/mån, men vi har ett brett spann från 23 000 kr/mån för de som tjänade minst i landstinget till 53 000 kr/mån för de med högst löner på privat sektor. Dessa siffror är en fingervisning, men säger inte särskilt mycket om vilken lön just du kan få. Naturvetarna rekommenderar därför alla sina medlemmar att alltid ta kontakta med förbundet för personlig lönerådgivning innan de accepterar ett erbjudande om jobb.

Arbetsmarknaden för naturvetare

För nyexaminerade: Idag balans på arbetsmarknaden (det finns ungefär lika många utbildade som det finns jobb).

För erfarna: Idag balans på arbetsmarknaden.

Naturvetenskaplig kompetens är efterfrågad på arbetsmarknaden med låg arbetslöshet för de allra flesta grupper. De allra flesta får också kvalificerade arbeten efter sina studier och anser att de haft nytta av sin utbildning. Inträdet kan emellertid vara besvärligt för naturvetare med en generell och bred examen, särskilt för personer som saknar arbetslivserfarenhet och är osäkra på vad de vill göra. Möjligheterna är många och näst intill obegränsade. Detta skapar osäkerhet i början av en karriär, men är i förlängningen en otrolig styrka. Det är inte många som vill göra samma sak efter 10 till 15 år och det är då det är riktigt bra att ha en bred och gedigen kompetens som plattform för nästa steg. En naturvetenskaplig utbildning är en dörröppnare, inte en begränsning. Naturvetenskaplig kompetens behövs överallt i samhället och det är kanske just på de lite mer oväntade platserna som du som naturvetare kan göra störst nytta. För den som kan tänka sig att arbeta utanför Sverige finns också mycket stora möjligheter att göra det som naturvetare.

Bra att känna till för dig som vill bli naturvetare

En naturvetenskaplig utbildning ger dig en utomordentligt bra grund att stå på, men för att bli attraktiv på arbetsmarknaden behöver du kunskap eller erfarenhet av hur du kan omsätta din kunskap i en verksamhet eller bransch. Att praktisera, göra examensarbete på en arbetsplats eller att komplettera din naturvetenskapliga utbildning med att läsa ekonomi, projektledning, ledarskap eller kommunikation underlättar steget från studier till arbetsliv.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>