Nutritionist

Nutritionister är specialister på nutrition, det vill säga näringslära. Det är ett tvärvetenskapligt ämne som knyter samman kunskap om kroppens hantering och behov av näringsämnen med kunskap om människors hälsa och matvanor.

Var och hur ska man arbeta?

Nutritionister utreder och förklarar sambandet mellan kost och hälsa, både utifrån hur det fungerar på cellnivå och vilken betydelse det har för folkhälsan. Tack vare att de både har en bred och djup kompetens inom området kan de bidra med ett helhetsperspektiv där allt från kemi till förändrade konsumtionsmönster ryms.

I samverkan med dietister och andra yrkesgrupper bidra till att den kostinformation som går ut är korrekt och ändamålsenlig. De kan också bidra till att ny kunskap snabbare kommer oss alla till gagn genom att de är tränade i att ta till sig, värdera och kommunicera nya forskningsresultat. Många nutritionister arbetar med forskning och utbildning inom universitet och högskola eller inom livsmedels och läkemedelsbranschen. Men det finns också många andra möjligheter, såsom produktutveckling, hälsoupplysning och information inom landsting och kommuner. Nutritionister kan även arbeta vid Livsmedelsverket eller internationellt. En växande skara arbetar också som konsulter.

De vanligaste titlarna för nutritionister är förutom nutritionist eller näringsfysiolog, universitets- och högskolelektor, utredare, forskningsassistent och chef. Naturvetarna uppskattar att det finns ca 500 yrkesverksamma nutritionister i Sverige.

Utbildning

I utbildningen till nutritionist läser du bland annat biokemi, cell- och molekylärbiologi, human- och näringsfysiologi, livsmedelskemi- och livsmedelslära, klinisk nutrition, folkhälsonutrition, nutritionstoxikologi och nutritionsepidemiologi, det vill säga läran om det statistiska sambandet mellan sjukdomsuppkomst och kost på befolkningsnivå. Se www.studera.nu

Utbildningens längd

Se under naturvetare.

Inriktningar & vidareutbildning

På masternivå finns två huvudinriktningar inom nutrition. Folkhälsonutrition tar upp hälso- och nutritionsproblem i olika kulturer. Molekylär nutrition ger kunskaper om kostens betydelse för uppkomsten av vanliga folksjukdomar, såsom cancer, fetma, diabetes samt hjärt- och kärlsjukdomar. Många nutritionister fortsätter också på en forskarutbildning.

Här kan du studera

Det finns flera utbildningar på olika nivåer där ämnet nutrition på något sätt ingår. Däremot är det bara utbildningen vid Stockholms universitet som leder fram till en renodlad examen mot nutrition. Linnéuniversitetet erbjuder en utbildning inom nutrition och livsmedelsvetenskap som även har en tydligare koppling mot industrin. Sewww.studera.nu

Särskild behörighet

Grundläggande behörighet krävs för alla högskoleutbildningar. Biologi B, fysik B, kemi B och matematik D (Områdesbehörighet 13). För utbildningen vid Linnéuniversitetet krävs bara Fysik A, men i övrigt är kraven de samma.

Läs mer om behörighet i avsnittet ”Fakta om högskolestudier”. Kolla med respektive högskola/universitet då variationer kan förekomma.

Utlandsstudier

Se under naturvetare.

Blir din svenska utbildning giltig internationellt och tvärtom?

Se under naturvetare och avsnittet om utlandsstudier i inledningen för mer information.

Lön före skatt

Se under naturvetare.

Arbetsmarknad

För nyexaminerade: Idag balans på arbetsmarknaden (det finns ungefär lika många utbildade som det finns jobb).

För erfarna: Idag balans på arbetsmarknaden.

Bra att känna till

Det finns en professionsförening inom Naturvetarna för nutritionister som heter Nutritionistföreningen, www.nutritionistforeningen.org

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>