Officer och specialistofficer

Officersyrket passar dig som vill utvecklas till en samarbetsinriktad ledare och en kommunikativ problemlösare. God fysik är en förutsättning. I anställningen i Försvarsmakten ingår en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Det handlar om insatser i oroliga och konfliktfyllda områden. Det ställer bland annat krav på såväl språkkunskaper som kulturell förståelse.

Var och hur kan man arbeta?

Försvarsmakten erbjuder en rad intressanta utbildningar, karriärmöjligheter och arbeten under kortare eller längre tid.

Arbetsmiljöerna i Försvarsmakten skiftar från vanliga kontorsmiljöer till att arbeta och bo ombord på ett fartyg eller i en tältförläggning i annat land.

Det finns idag ca 9000 yrkesverksamma officerare.  En officer/specialistofficer tillbringar en stor del av sin tid med att utbilda och utbildas för insatser nationellt och internationellt.

Huvuddelen av officerarna är placerande i insatsorganisationen där officeren/specialistofficeren har en ledande roll i grupper, plutoner, kompanier och bataljoner. I insatsorganisationen handlar det huvudsakligen om att leda förband av olika storlek och sammansättning.

Utbildning

Det finns två yrkesinriktningar om du vill bli officer. Antingen kan du utbilda dig till officer på Officersprogrammet på Försvarshögskolan i Stockholm eller så går du Specialistofficersutbildningen på någon av Försvarsmaktens skolor runt om i landet.

Officersprogrammet är en treårig utbildning som ger akademiska poäng och leder till en officersexamen. Utbildningen omfattar 180 högskolepoäng och genomförs i Försvarshögskolans regi.

Huvudfokus i utbildningen är kunskaper som krävs för att förstå och bidra till taktiken bakom militära operationer. Här är helheten det viktiga, att se de stora dragen och lägga fram strategier. Stor del av utbildningen handlar också om att kunna leda förband.
Officersprogrammet erbjuder tre olika profiler att välja mellan, alla leder till samma officersexamen.

  • Officersprogrammet med krigsvetenskaplig profil
  • Officersprogrammet med militärteknisk profil
  • Officersprogrammet med nautisk profil

Specialistofficersutbildningen är tre terminer, det vill säga 1,5 år. Det finns mer än 60 utbildningsinriktningar att välja mellan och de genomförs på olika skolor runt om i landet. Utbildningen består av fristående kurser och är en blandning av teori och praktik. Specialistofficersutbildningen fokuserar på detaljer och yrkesspecifika kunskaper.

Läs mer om utbildningarna på studera.nu

Särskild behörighet

Grundläggande behörighet krävs för alla högskoleutbildningar.

Oavsett om du vill studera på Officersprogrammet eller Specialistofficersutbildningen så behöver du antingen ha gjort värnplikten [avskaffad 2010] eller genomfört GMU (grundläggande militär utbildning) och KMU/FOK (kompletterande militär utbildning/förberedande officerskurs)

Officersprogrammet

För Officersprogrammet med krigsvetenskaplig och nautisk profil gäller områdesbehörighet 5; Matematik B och Samhällskunskap A. För militärteknisk inriktning gäller områdesbehörighet 8; Fysik B, sänkt krav i matematik och utan krav på kemi. För mer information om områdesbehörighet, se www.studera.nu.

Specialistofficersutbildningen (OP)

På www.forsvarsmakten.se finner du behörighetskraven för varje specifik inriktning.
Urval till Officersprogrammet och Specialistofficersutbildningen sker genom en sammanvägning av gymnasiebetyg, militära vitsord och resultat från lämplighetsbedömning.

Utlandsstudier

I och med att Försvarsmakten ökar andelen personal i internationell verksamhet ökar också behovet av samarbete med andra nationer. Detta ger också möjlighet för utlandsstudier.

På Officersprogrammet är det möjligt att ansöka om att få genomföra sitt självständiga arbete (examensarbete) utomlands.

Lön före skatt

Försvarsmakten tillämpar individuell lönesättning och lönen anpassas efter förbandens lokala lönestruktur.

I dagsläget är medianlönen för en nyexaminerad från officersprogrammet, fänrik, 21 000 kr .
Medianlönen för en 35-årig militär inom Försvarsmakten är ca 29 100 kr och för en 45 åring ca 33 600 kr (i underlaget ingår allt från den färskaste soldat till generalerna).

Arbetsmarknaden

När det gäller nyutexaminerade officerare så är det balans på arbetsmarknaden.

För nyutexaminerade specialistofficerare är det liten konkurrens om jobben.

När det gäller yrkeserfarna officerare och specialistofficerare är det svårt att säga något om arbetsmarknaden eftersom det just nu pågår en stor omstrukturering av Försvarsmakten.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>