Optiker

En legitimerad optiker gör synundersökningar och provar ut glasögon och kontaktlinser. Optikern har ett stort personligt ansvar i och med sin yrkeslegitimation.

Optiker

Var och hur kan man arbeta som optiker?

De flesta optiker arbetar i optikbutiker, arbetstiden följer oftast butikens öppettider. Merparten av butikerna ingår idag i någon form av kedjesammanslutning men det finns fortfarande en del enskilda företag kvar.

Vid undersökningen används ofta olika mätinstrument och andra hjälpmedel, exempelvis biomikroskop anpassat för undersökning av ögonen. Vid misstanke om ögonsjukdom ska optikern remittera patienten vidare till ögonläkare. Varje undersökning journalförs enligt samma regler som gäller för besök hos exempelvis läkare. Möten med människor i alla åldrar ingår som en naturlig del i arbetsdagen. Därför kan, förutom de kliniska kunskaperna, social förmåga och tålamod vara goda egenskaper hos en optiker.

I mån av tid deltar optikern också i arbetet ute i butiken, hjälpa kunder att välja bågar, utlämning av glasögon, reparationer av bågar med mera. I vissa butiker kan det även förekomma verkstadsarbete med slipning och montering av glas i båge. Arbetsfördelningen kan dock variera stort mellan arbetsplatserna.

Ett fåtal optiker återfinns på syncentraler inom landstinget. Där tas synskadade och synsvaga personer emot för utprovning av förstoringshjälpmedel och rehabilitering.

Några optiker jobbar på privata ögon-kliniker, där de oftast arbetar med förundersökningar inför synkorrigerande laseroperationer.

Andra arbetsområden för optiker kan vara forskning, glasögon- och kontaktlinsindustrin, försäljare i grossistledet av kontaktlinser och glasögon.

Det finns idag cirka 2.200 legitimerade optiker i Sverige.

Utbildning - Optikerutbildningen

Optikerutbildningen omfattar 180 hp på helfart (3 år) och leder fram till optikerexamen (kandidatexamen), vilket ger legitimation och kontaktlinsbehörighet. På Karolinska Institutet finns det möjlighet att läsa på avancerad nivå till en Magisterexamen 60 hp (1 år). Mer information finns på www.studera.nu.

Möjlighet att forska och ta doktorsexamen.

Optikerutbildningen finns på Karolinska Institutet i Stockholm och Linnéuniversitetet i Kalmar.

Särskild behörighet

Grundläggandebehörighet krävs för alla högskoleutbildningar.
Områdesbehörighet 13.

Läs mer om behörighet i avsnittet ”Fakta om högskolestudier”. Kolla med respektive högskola/universitet då variationer kan förekomma.

Utlandsstudier

Det brukar finnas möjlighet till utbyte med andra länder när du studerar på grundnivån.

Möjlighet till mastersutbildning utomlands finns efter genomförd kandidatutbildning. Kontakta det lärosäte du vill läsa vid för mer information.

Se avsnittet om Utlandsstudier i inledningen för mer information.

Lön för optiker

Ingångslönen (median) är 23 000-28 000kr/månad

Medianlönen vid 35 års ålder är 29 039 kr/månad

Medianlönen vid 45 års ålder 30 500 kr/månad

Arbetsmarknaden för optiker

För nyexaminerade: Idag balans på arbetsmarknaden (det finns ungefär lika många utbildade som det finns jobb).

För erfarna: Idag balans på arbetsmarknaden.

Bra att veta om du vill bli optiker

Arbetar man i butik styrs arbetstiden av butikens öppettider, vilket kan medföra arbete på kvällar och helger. Att arbeta som optiker kräver god social förmåga då största delen av arbetet består av möten med andra människor varav många kan vara bekymrade över sin syn. Produkter och material samt yrket som sådant är i ständig utveckling.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>