Personalvetare

Personalvetare

Personalvetare arbetar med personal och organisationsfrågor på hela arbetsmarknaden och har kunskap om verksamhet, människa och regelverk. Personalvetaren är nödvändig i förändringsarbete och vid strategiska beslut om affärs och verksamhetsutveckling.

Var och hur kan man arbeta som personalarbetare?

Är du intresserad av arbetsliv och människor? Med en personalvetarutbildning kan du arbeta med personal och organisationsfrågor inom alla branscher. Personalvetare har kunskap om verksamhet, människa och regelverk, kompetens som behövs vid förändringsarbete och när strategiska beslut om affärs och verksamhetsutveckling ska fattas. En sammanfattande beskrivning av personalvetarens arbete är att rekrytera personal, få medarbetarna att trivas och utvecklas i sin arbetssituation samt minska personalstyrkan på rätt sätt när det behövs.

Det finns personalvetare som arbetar såväl praktiskt och operativt som strategiskt och förebyggande. Tjänsterna kan vara specialiserade eller breda med en rad olika ansvarsområden. Vanliga arbetsuppgifter är rekrytering, kompetensinventering, kompetensutveckling, karriärvägledning, ledarskapsutveckling, organisationsutveckling, arbetsmiljöarbete, löne-, pensions- och försäkringsfrågor, arbetsrätt, förhandlingar och avvecklingsarbete. Personalarbetet är en viktig del i affärsverksamhet och nödvändigt för att verksamheten ska fungera.

Exempel på tjänstetitlar är personalchef, personalutvecklare, personalansvarig, personalsekreterare, personalkonsulent, rekryterare, HR-chef (från engelskans Human Resources vilket kan översättas med personalfrågor), HR-ansvarig eller HR-konsult och jobbcoacher.

Många personalvetare arbetar inom rekryterings och bemanningsbranschen. Det har också blivit större efterfrågan på konsulter som arbetar med personalfrågor. Inom den offentliga sektorn kan personalvetare också arbeta med arbetsförmedling, yrkesvägledning och rehabilitering. Arbetstagar-, arbetsgivar- och branschorganisationer söker personalvetare med arbetsrättslig kompetens.

Utbildning – Personalvetarprogrammet

Utbildningens längd

En personalvetarutbildning på grundnivå omfattar 3 år (180 högskolepoäng) för en kandidatexamen. Därefter kan man fortsätta på avancerad nivå ytterligare ett år för magisterexamen eller två år för en masterexamen. På forskarnivå finns licentiatexamen och doktorsexamen som omfattar 2 respektive 4 år. Läs mer på www.studera.nu.

Inriktningar & vidareutbildning

Utbildningsprogrammen med inriktning mot personal och arbetslivsfrågor har en beteendevetenskaplig grund med ämnen som sociologi, psykologi, socialpsykologi och pedagogik, med fokus på arbetsliv och organisationer. Andra ämnen som ofta ingår är företagsekonomi med tyngdpunkt på organisation och juridiska ämnen som arbetsrätt. Programmen har vissa gemensamma drag men varierar vad gäller huvudämne och kombinationer. Det är vanligt att det finns möjlighet till praktik eller andra inslag som är av mer praktisk karaktär. Väljer du att läsa fristående kurser sätter du själv samman en examen. Fundera på vad du är mest intresserad av och undersök sedan var du kan läsa just dessa ämnen.

Här kan du studera

De allra flesta högskolor och universitet har personalvetarprogram och erbjuder kurser i personal och arbetslivsfrågor. Läs mer på respektive lärosätes hemsida och på www. studera.nu.

Särskild behörighet

Grundläggande behörighet krävs för alla högskoleutbildningar. Behörighetskraven varierar mellan olika utbildningar och mellan olika högskolor och universitet. Du hittar den gällande informationen på www.studera.nu

Läs mer om behörighet i avsnittet ”Fakta om högskolestudier”. Kolla med respektive högskola/universitet då variationer kan förekomma.

Utlandsstudier

Det brukar finnas möjlighet till utbyte med andra länder när du studerar på grundnivå. Kontakta det lärosäte du vill läsa vid för mer information. Se adresslista längst bak i boken.

Kontakta det lärosäte du vill läsa vid för mer information.

Blir din svenska utbildning giltig internationellt och tvärtom?

Se avsnittet om utlandsstudier i inledningen för mer information.

Lön för personalvetare

Ingångslön (median) för nyexaminerade: 25 000 kr i privat sektor, 24 500 kr i statlig sektor och 26 000 kr i kommunal sektor.

Medianlön vid 35 års ålder (beräknat på de som tog examen 2002): 35 000 kr i privat sektor, 29 500 kr i statlig sektor och 31 662 kr i kommunal sektor.

Medianlön vid 45 års ålder (beräknat på de som tog examen 1992-1996): 46 000 kr i privat sektor, 32 800 kr i statlig sektor och 34 250 kr i kommunal sektor.

Arbetsmarknaden för personalvetare

För nyexaminerade: Idag balans på arbetsmarknaden (det finns ungefär lika många utbildade som det finns jobb).

För erfarna: Idag balans på arbetsmarknaden.

Bra länkar

personalvetare.nu
SACO
AllaStudier
Lönestatistik

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>