Präst

Som präst arbetar du i församlingar som komminister eller kyrkoherde. Prästens huvud¬uppgift är att svara för församlingsarbetet med gudstjänster och andra kyrkliga handlingar som dop, vigsel och begravning.

Präst

Var och hur kan man arbeta som präst?

Präster arbetar med människor i alla åldrar i allt från gudstjänster av olika karaktär till konfirmand och vuxenundervisning. Präster möter även människor i enskilda samtal och själavård.

I de flesta fall arbetar man i en församling, men som präst kan man även arbeta med specialuppgifter inom sjukhus, fängelse, skola eller högskola. Det finns även prästtjänster för finskspråkigt församlingsarbete.

Kyrkans riks- och stiftsorganisation behöver dessutom präster med särskilda erfarenheter och kunskaper.
Prästkåren omfattar ca 3 900 personer, av dem är hälften kvinnor. Drygt 100 präster tjänstgör som lärare i olika skolor och ytterligare 100 finns i Svenska kyrkans mission, Svenska kyrkan i utlandet och i andra specialtjänster.

Som präst är man behövd i många sammanhang, till exempel kan man arbeta som fältpräst när FN har ett fredsbevarande uppdrag.

Ubildning – prästutbildningen

Utbildningen till präst i Svenska kyrkan av följande delar:

  • religionsvetenskaplig/teologisk utbildning vid universitet (300 högskolepoäng), i denna ingår tre pastoralteologiska kurser om vardera 15 högskolepoäng som ges i samverkan mellan universitet och något av pastoralinstituten i Uppsala och Lund.
  • praktisk – teologisk utbildning vid något av pastoralinstituten i Uppsala eller Lund (1 termin). Utbildningen avslutas med prästexamen inför domkapitel och prästvigning.

Utbildningens längd

Utbildningen tar sammanlagt fem och ett halvt år och är på 300 högskolepoäng.

Inriktningar & vidareutbildning

Under den första delen av utbildningen kan du välja bland många kurser inom området och skapa en egen inriktning efter intresse.

Efter avslutad utbildning påbörjas ett pastorsadjunktsår som är upp till 18 månader. Under detta utbildningsår är du anställd av stiftet.

Här kan du studera

Den första delen av utbildningen, den religionsvetenskapliga utbildningen, finns vid universiteten i Uppsala, Lund, Göteborg och Umeå. Även i Stockholm kan man läsa hela den religionsvetenskapliga utbildningen. Där ges de pastoralteologiska kurserna i samverkan mellan Teologiska Högskolan i Stockholm, Ersta Sköndal hög¬skola och pastoralinstitutet i Uppsala.

Den andra delen den praktisk – teologiska utbildningen ges vid Pastoralinstituten i Uppsala och Lund.

Vid Johannelunds teologiska institut i Uppsala kan hela utbildningen till präst läsas, såväl den religionsvetenskapliga som den praktisk-teologiska.

Särskild behörighet

Grundläggande behörighet krävs för alla högskoleutbildningar samt Svenska B. Betyget ska vara lägst Godkänd.

Läs mer om behörighet i avsnittet ”Fakta om högskolestudier”. Kolla med respektive högskola/universitet då variationer kan förekomma.

Utlandsstudier

Det brukar finnas möjlighet till utbyte med andra länder när du studerar på grundnivå. Kontakta det lärosäte du vill läsa vid för mer information. Se kontaktuppgifter längst bak i boken.

Blir din svenska utbildning giltig internationellt och tvärtom?

Som präst i Svenska kyrkan finns det möjlighet att arbeta i andra evangelisklutherska kyrkor i världen, samt i kyrkor som ingår i den s.k. Borgåöverenskommelsen, t ex Engelska kyrkan.

Lön för präst

Som pastorsadjunkt kan ingångslönen variera mycket beroende på var i landet du arbetar, men medianlönen ligger på ca 22 000 kr. Medianlönen för en komminister ligger efter 10 år idag på 32 500 kronor. För kyrkoherdar ligger motsvarande medianlön på 36 000 kr.

Arbetsmarknaden för präster

För nyexaminerade: Idag råder balans på arbetsmarknaden (det finns ungefär lika många utbildade som det finns jobb).

För erfarna: Idag råder relativt god balans. Men antalet kyrkoherdar som idag är 800 kommer att minska till följd av stora organisationsförändringar inom Svenska kyrkan.

Bra att känna till om du vill bli präst

Redan innan man börjar sin utbildning eller så tidigt som möjligt under den ska man ta kontakt med sin vigningsbiskop för att bli antagen som prästkandidat i stiftet.

Bra länkar

Svenskakyrkan
Wikipedia
Arbetsförmedlingen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>